SPP EUSTREAM image
 

Verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov, služieb a prác sa riadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň v profile verejného obstarávateľa. Podľa § 22 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní môže obstarávateľ v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
 

Pravidelné informatívne oznámenia

  • momentálne nie je zverejnené žiadne informatívne oznámenie

Vyhlásenia verejného obstarávania

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne vyhlásenia verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne výsledky verejného obstarávania