SPP EUSTREAM image
 

Obchodné verejné súťaže

Výber zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pri ktorom sa nepostupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní, je riadený podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.


 

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne obchodné verejné súťaže

Zrušenie obchodných verejných súťaží

  • momentálne nie sú zverejnené žiadne zrušenia obchodných verejných súťaží