SPP EUSTREAM image
 

Kvalifikácia dodávateľov

Eustream má zavedený systém hodnotenia dodávateľov, ktorého súčasťou je aj interné hodnotenie dodávateľov podľa vopred definovaných kritérií. Systém hodnotenia dodávateľov je určený pre právnické alebo fyzické osoby, oprávnené na dodávanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie prác, ktoré majú záujem o získanie statusu kvalifikovaného dodávateľa spoločnosti Eustream.