SPP EUSTREAM image
 

Riadime sa kvalitou a transparentnosťou

Pri výbere dodávateľov nám záleží na kvalite a transparentnosti. Naším cieľom je zabezpečiť služby na vysokej úrovni, preto kladieme vysoké nároky aj na našich dodávateľov.

 
Eustream zabezpečuje tovary, služby a práce pre svoje potreby postupmi verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo metódami obstarávania neverejných zákaziek v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.