SPP EUSTREAM image
 

Rastislav Ňukovič

generálny riaditeľ

 
Študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, postgraduálne štúdium so zameraním na plynárenstvo absolvoval v rokoch 2000 až 2002 na Fakulte ochrany životného prostredia VŠCHT v Prahe. Svoju kariéru v plynárenstve začal v roku 1998 v SPP v divízii Slovtransgaz ako správca IT systémov v Senici, neskôr sa stal vedúcim odboru montáží a technickej podpory. V rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako riaditeľ sekcie centralizovanej údržby a počas nasledujúcich štyroch rokov riadil sekciu strategických projektov. Na začiatku roka 2012 nastúpil na post riaditeľa novovzniknutej organizačnej jednotky riadenia aktív. Od 1. júla 2014 je generálnym riaditeľom spoločnosti Eustream. Zastupuje Slovenský plynárenský a naftový zväz vo výkonnom výbore Marcogaz (Technické združenie európskeho plynárenského priemyslu).