SPP EUSTREAM image
 

Manažment spoločnosti

 
 

Rastislav Ňukovič

generálny riaditeľ

Miroslav Bodnár

Stratégia

Peter Pčola

Obchod a regulácia

Miloš Farštiak

Ekonomika a financie

Mirek Topolánek

Zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami

Petr Krafka

Korporátne záležitosti

Tomáš Matula

Riadenie aktív

Ján Janus

Dispečing

Ivan Orth

Kompresorová technika

Anton Zelenaj

Údržba a opravy potrubných systémov