SPP EUSTREAM image
 

Manažment spoločnosti

Rastislav Ňukovič

generálny riaditeľ
profil

Miroslav Bodnár

Stratégia

Peter Pčola

Obchod a regulácia

Miloš Farštiak

Ekonomika a financie

Mirek Topolánek

Zahraničný rozvoj a vzťahy s verejnými inštitúciami

Petr Krafka

Korporátne záležitosti

Peter Tóth

Riadenie aktív

Ján Janus

Dispečing

Anton Zelenaj

Kompresorová technika

Vladimír Potočný

Údržba a opravy potrubných systémov