SPP EUSTREAM image
 

Náš úspech tvoria naši ľudia

Eustream je podnetné pracovisko. Ponúkame medzinárodné prostredie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečnou pozíciou na európskom trhu.


 

Ponúkame

 • bezpečné pracovné prostredie – podmienky, ktoré zabezpečujú fyzickú a emocionálnu bezpečnosť na pracovisku
 • všestranné prostredie – ktoré rešpektuje každého a každému dáva príležitosť na najlepší výkon
 • očakávania a spätnú väzbu – pravidelné hodnotenie výkonu a poskytovanie jasnej spätnej väzby
 • podnetné pracovné úlohy – ktoré efektívne využívajú talent jednotlivca a motivujú ľudí, aby riešili podnetné úlohy, ktoré prispievajú k odbornému a profesionálnemu rozvoju
 • riadenie talentu - prilákať, prijať a udržať najlepší talent
 • otvorenú komunikáciu – aktívne počúvanie, otvorená a neustála výmena informácií medzi našimi pracovníkmi
 • školenie a rozvoj – prístup k celej škále možností školenia, podpory a poradenstva pre vašu profesionálnu dráhu
 • zamestnanecké benefity – atraktívny balík kompenzácie a výhod

Akých kandidátov hľadáme

Naším cieľom je vytvoriť pracovisko, ktoré nabíja energiou ľudí, ktorí sú hnacím motorom rastu našej spoločnosti. Vítame zaangažovaných, zodpovedných a produktívnych ľudí, ktorí pridávajú hodnotu našim projektom a tímom.
Zameriavame sa na prijímanie a udržanie tých najlepších, pričom neustále zdokonaľujeme zručnosti a schopnosti jednotlivcov a tímov.

Ponúkame zázemie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečným postavením na európskom trhu, preto od našich pracovníkov očakávame:

 • neustále zlepšovanie sa – rozvoj a rozširovanie schopností a podelenie sa o poznatky a schopnosti s inými
 • zdieľanie hodnôt spoločnosti – profesionálne a etické správanie sa a prístup k ostatným s rešpektom
 • prácu v tíme – byť tímový hráč, podeliť sa o myšlienky
 • orientáciu na zákazníka
 • rozvoj kultúry týkajúcej sa bezpečnosti – pracovať bezpečne a dbať o bezpečnosť iných
 • príspevok k dobrým výsledkom a ziskovosti - výkon, efektívnosť, štandardy vysokej kvality

Pozrite si aktuálne voľné miesta v spoločnosti Eustream a rozbehnite svoju kariéru na plný plyn.