SPP EUSTREAM image
 

Viac ako 45 rokov bezpečnej a spoľahlivej prepravy

Skúsenosti a odborná kvalifikácia na poli medzinárodnej prepravy plynu sa v Eustreame odovzdáva cez viaceré generácie.
 
Eustream stavia na viac ako 45 ročnej tradícii medzinárodnej prepravy plynu cez územie Slovenskej republiky. História siaha na koniec 60-tych rokov, keď sa začala konštrukcia prvého plynovodu. Prvé objemy pre zahraničných zákazníkov boli prepravené v roku 1968 prostredníctvom plynovodu Bratstvo, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve distribučnej spoločnosti SPP - distribúcia a využíva sa pre účely vnútroštátnych dodávok plynu. Medzinárodný plynovod pre účely tranzitu plynu cez územie Česko-Slovenska do západnej Európy (predchodca Eustreamu) začal fungovať 28. decembra 1972.  Prepravná sústava sa odvtedy neustále modernizuje a zdokonaľuje v súlade s narastajúcimi požiadavkami európskeho trhu s plynom.

Dlhá história prepravy plynu cez Slovensko sa takisto odzrkadlila v tom, ako sa vyvíjali a menili naša značka a meno spoločnosti.
1967
Medzinárodný plynovod Bratstvo bol slávnostne otvorený v júni 1967. Práve tento plynovod, ktorý je v súčasnosti časťou slovenskej distribučnej siete, bol v roku 1968 použitý na prepravu prvých dodávok zemného plynu z Ruska do Rakúska.

1970
21. decembra 1970 bola v Moskve podpísaná rámcová zmluva medzi ZSSR a ČSSR o preprave zemného plynu cez územie Československa do západnej Európy. Tento dátum môžeme považovať za začiatok medzinárodnej prepravy plynu cez Československo a štart budovania niekoľkých paralelných línií plynovodu.

1972
Prvá tranzitná línia bola spustená do prevádzky 28. decembra 1972 

1993
1. januára 1993, po rozdelení ČSFR vznikli dva samostatné štáty, Česká republika a Slovenská republika. Dôsledkom rozpadu ČSFR bolo aj rozdelenie tranzitného systému medzi Českú a Slovenskú republiku. Slovenská časť tranzitu bola začlenená do Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. a bola vytvorená divízia prepravy s oficiálnym názvom Slovtransgaz.

2001
Vznikla spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) transformáciou zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť.

2002
Štát predal 49% podiel (vrátane manažérskej kontroly)  strategickým investorom – nemeckej spoločnosti E.ON Ruhrgas a francúzskemu partnerovi GDF Suez. Akcionármi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., sa stali Národný fond majetku (51 %) and Slovak Gas Holding – konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF Suez (49 %).

2006
Odpoveďou na legislatívne požiadavky spojené s vytvorením nezávislého operátora prepravnej siete (tzv. právny unbundling) bolo vytvorenie samostatnej spoločnosti SPP - preprava, a.s., ktorá začala svoju činnosť v oblasti prepravy plynu 1. júla 2006.

2008
Na začiatku roka 2008 bola spoločnosť SPP – preprava, a.s., premenovaná na eustream, a.s. Tento krok bol v úplnom súlade s regulačnou politikou EU a znamená úplné odčlenenie prepravných a obchodných aktivít vertikálne integrovaných plynárenských spoločností.

2009
Spätný tok zemného plynu z Rakúska smerom na východné Slovensko.

2013
Strategickí investori – nemecká spoločnosť E.ON Ruhrgas a francúzsky partner GDF Suez, odpredávajú svoj 49% podiel spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH). Akcionármi Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ostávajú Národný fond majetku (51 %) a Slovak Gas Holding, ktorú získala spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s. (49 %).
22. novembra 2013 certifikovalo Ministerstvo hospodárstva SR spoločnosť Eustream za nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete. Vyjadreniu ministerstva predchádzalo rozhodnutie regulátora (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) z 28. októbra 2013 o udelení certifikácie a splnení podmienok nezávislosti Eustreamu v rámci vertikálne integrovaného plynárenského podniku.