SPP EUSTREAM image
 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva zo šiestich členov.
 

Peter Trgiňa

predseda dozornej rady

Jiří Zrůst

podpredseda dozornej rady

Andrej Lendvay

člen dozornej rady

Mikuláš Maník

člen dozornej rady

Peter Pandy

člen dozornej rady

Dominik Hríň

člen dozornej rady