SPP EUSTREAM image
 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva zo šiestich členov.
 

Roman Hudík

predseda dozornej rady

Martin Gebauer

člen dozornej rady

Andrej Lendvay

člen dozornej rady

Mikuláš Maník

člen dozornej rady

Anton Matulčík

člen dozornej rady

Peter Trgiňa

člen dozornej rady