SPP EUSTREAM image
 

Eustream je kľúčovým hráčom v preprave zemného plynu

Naše ciele a misia sú hlboko zakotvené v súbore hodnôt, spomedzi ktorých sú bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť kľúčovými prioritami.
 

Od roku 1972 sme prepravili cez územie Slovenska takmer 2,5 bilióna metrov kubických zemného plynu. Spoločnosť tak úspešne pokračuje v tradícii slovenského plynárenstva, ktorá začala pred viac ako 160 rokmi.

Veľká časť našej práce sa sústreďuje predovšetkým na medzinárodný tranzit. V roku 2017 sme prepravili 64,2 miliardy metrov kubických plynu.

Vďaka neustálej modernizácii infraštruktúry, Eustream prispieva k bezpečným a spoľahlivým dodávkam zemného plynu do strednej a západnej Európy, a zároveň v čo najväčšej možnej miere znižuje dosahy prepravy plynu na životné prostredie. 

Eustream umožňuje prístup do prepravnej siete a poskytuje svojim klientom širokú paletu služieb spojených s prepravou plynu transparentným a nediskriminačným spôsobom, v úplnom súlade s európskou a slovenskou legislatívou pre plynárenský priemysel. Obchodnými partnermi Eustreamu sú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín EU.