SPP EUSTREAM image
 

Tlačové správy

Eustream a Bulgartransgaz podpísali memorandum o plynovode Eastring

9.6.2016
Slovenský a bulharský prevádzkovatelia prepravnej siete Eustream a Bulgartransgaz podpísali memorandum o porozumení o plynovode Eastring. Slávnostný podpis dokumentu za prítomnosti bulharskej ministerky energetiky Temenužky Petkovej a slovenského ministra hospodárstva Petra Žigu je dôležitým míľnikom pri presadzovaní projektu, vďaka ktorému dôjde k prepojeniu plynárenských sietí západnej a juhovýchodnej Európy.
V memorande o porozumení obaja prepravcovia deklarovali zámer podporovať projekt plynovodu Eastring. Strany sa tiež dohodli na spolupráci pri vypracovávaní analýz a hodnotení, ktoré budú slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o realizácii plynovodu.

Eastring získal status „projektu spoločného záujmu pre EÚ“. Jeho vybudovanie umožní dodávať zemný plyn zo západnej Európy na Balkán a ďalej do Turecka. Takisto bude využiteľný aj v opačnom smere na dodávky plynu z etablovaných zdrojov, ale aj z alternatívnych zdrojov z kaspickej oblasti a Blízkeho východu, vďaka čomu dôjde k zásadnému posilneniu bezpečnosti dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe.

Ďalšie informácie o projekte sú uverejnené na oficiálnej stránke Eastringu www.eastring.eu.


Na obrázku, zľava:
Mirek Topolánek, člen predstavenstva, Eustream, Peter Žiga, minister hospodárstva, Slovensko, Temenužka Petkova, ministerka energetiky, Bulharsko, a Georgi Gegov, výkonný riaditeľ, Bulgartransgaz. 

<< Spät