105 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

2.7.2014
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod
Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream ukončil vyhodnocovanie procedúry Open Season. V rámci zisťovania záujmu trhu o prepravné kapacity na Ukrajinu cez plynovod Vojany-Užhorod svoj záväzný záujem o prepravu plynu na Ukrajinu predložilo Eustreamu viacero zákazníkov.

Eustream vyhodnotil Open Season ako úspešný. Výsledky potvrdili záujem trhu o využitie prepravnej kapacity plynovodu Vojany-Užhorod smerom na Ukrajinu.
Procedúra Open Season bola spustená 26. mája 2014 v súlade s memorandom o porozumení podpísaným medzi slovenskou spoločnosťou Eustream a ukrajinským Ukrtransgazom 28. apríla 2014 v Bratislave v prítomností premiérov oboch krajín a vysokých predstaviteľov Európskej komisie. Registrovaní účastníci sa mohli uchádzať o prepravné kapacity na Ukrajinu do 27. júna 2014.
Na základe úspešných výsledkov Open Season Eustream pokračuje v implementácii memoranda o porozumení a sprevádzkovaní plynovodu Vojany.
Eustream týmto vyhlasuje Open Season za ukončenú. Nový prepojovací bod Budince s jeho výstupnou kapacitou sa zaradí medzi ostatné prepojovacie body prepravnej siete spoločnosti Eustream a bude ponúknutý štandardným a transprentným spôsobom trhu.
Prepojenie Slovenska a Ukrajiny spájajúce prepravné siete spoločností Eustream a Ukrtransgaz v novom prepojovacom bode Budince, v blízkosti existujúceho prepojovacieho bodu Veľké Kapušany ponúkne nové príležitosti na prepravu plynu a posilní cezhraničnú likviditu.