37 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

18.5.2010
Slovensko-maďarské prepojenie: Predĺženie doby pre zasielanie záväzných žiadostí procesu Open Season do 30. júna 2010
Predĺženie termínu na podávanie záväzných žiadostí


Chceli by sme informovať účastníkov trhu, že v záujme podporiť prípravu podávania záväzných žiadostí o kapacity, Eustream a FGSZ predĺžili termíny pre záväznú fázu procesu Open Season nasledovne:
 

Záväzná fáza

Termín

 

do 30/06/2010

Podávanie záväzných žiadostí o kapacity

15/07/2010

Vyhodnotenie výsledkov záväznej fázy, alokačný proces a ich zverejnenie

do 13/08/2010

Uzatváranie prepravných kontraktov


Pre podrobnejšie informácie zvoľte nasledujúci odkaz!