111 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

12.8.2014
Slávnostné spustenie plynovodu Vojany-Užhorod - akreditácia
Spoločnosť Eustream vyzýva novinárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na oficiálnom spustení komerčnej prepravy plynu na Ukrajinu, aby sa včas akreditovali.
Oficiálne spustenie plynovodu Vojany-Užhorod do komerčnej prevádzky bude 2. septembra 2014.
Miesto konania akcie: kompresorová stanica Veľké Kapušany
Čas: 12:00
 
Novinári, ktorí majú záujem o osobnú účasť na oficiálnom akte uvedenia plynovodu Vojany-Užhorod do prevádzky vo Veľkých Kapušanoch sa musia akreditovať na press@eustream.sk najneskôr do 25.8.2014.
 
Je nutné uviesť meno, priezvisko, zaradenie v redakcii, médium a číslo OP alebo cestovného dokladu.