221 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

3.7.2020
Projekt prírastkovej kapacity HUSK – aktualizované znenie Prevádzkového poriadku
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal novú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s., ktorá zavádza nový produkt (shorthaul) pre prepravu medzi prepojovacími bodmi Veľké Zlievce a Baumgarten. Pre viac informácií odkazujeme na Články 5.7. a 7.4.2. Prevázkového poriadku.