SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

29.3.2019
HU-SK konzultácia podmienok projektu prírastkovej kapacity
Vážení obchodní partneri,

spoločnosti eustream a.s. a Magyar Gáz Tranzit ZRt. týmto zverejňujú podmienky projektu prírastkovej kapacity na prepojovacom bode Veľké Zlievce a pozývajú účastníkov trhu ku konzultácii podmienok tohto projektu. Bližšie informácie nájdete na nasledovnom linku.