231 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

5.11.2021
Eustream ponúka na prenájom voľné kapacity optických trás, ktoré sú v jej vlastníctve
Jeden z uzlov optickej siete Eustream je zároveň najväčšie slovenské kolokačné a dátové centrum SITELPOP nachádzajúce sa v Bratislava – Petržalka, čo umožňuje široké možnosti pre ďalšie prepojenie v rámci domácej i zahraničnej konektivity.

Na týchto trasách disponuje spol. Eustream voľnou kapacitou optických vlákien Dark Fibre ITU-T G.652, ktorú ponúka na prenájom.

V rámci prenájmu ponúka Eustream možnosť odbočenia / pripojenia z vyznačených bodov na mape prostredníctvom optickej spojky.

Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii.

V prípade záujmu o prenájom páru / párov nenasvietených optických vlákien Vás žiadame o predloženie požiadavky, ktorá bude obsahovať:
  • názvy prípojných bodov A a B trasy;
  • počet párov, o ktoré máte záujem.

Požiadavku Vás žiadame zaslať na kontaktnú osobu:
Kristína Droščinová
strategický nákupca, Bratislava
e-mail: kristina.droscinova@eustream.sk
tel. +421 (2) 6250 7201, mobil +421 907 720 737