85 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

22.11.2013
Certifikácia Eustreamu úspešne ukončená
Tretí energetický balíček a jeho transpozícia do slovenskej legislatívy priniesol Eustreamu povinnosť certifikovať sa ako nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete (ITO).
Niekoľkomesačný certifikačný proces bol ukončený 22. novembra 2013, keď Ministerstvo hospodárstva SR určilo spoločnosť Eustream za nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete. Vyjadreniu ministerstva predchádzalo rozhodnutie regulátora (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)  z 28. októbra 2013 o udelení certifikácie a splnení podmienok nezávislosti Eustreamu v rámci vertikálne integrovaného plynárenského podniku.