214 Eustream | Aktuality
 
SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

16.4.2020
Aktualizácia Prevádzkového poriadku - obojsmerná kapacita SK-UA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil aktualizovanú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s. vrátane novej doplnkovej služby „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Viac informácií nájdete v Prevádzkovom poriadku: https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Prevadzkovyporiadok_14042020_SK.pdf