SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

1.10.2018
HUSKAT vyhodnotenie predkladania ponúk číslo I.
Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti Zrt. (MGT), eustream a.s. (Eustream) a Gas Connect Austria (GCA) ďakujú účastníkom za aktívnu účasť a predložené ponuky v prvom kole HUSK-AT alternatívnej alokačnej procedúry.

Na prepojovacom bode Balassagyarmat - Velké Zlievce (BGY / VZ IP) bol dopyt po prepravnej kapacite v dĺžke 7 rokov, s úrovňou približne 50% objemu ponúkanej kapacity (Level II). Dopyt po kapacite na slovenskej časti projektu HUSK-AT nedosiahol úroveň kladného výsledku ekonomického testu, ktorý je potrebný pre alokovanie kapacity na prepojovacích vodoch BGY / VZ a Baumgarten.

S cieľom dosiahnuť pozitívny ekonomický test na slovenskej strane, ako aj pozitívny ekonomický test na úrovni Level II. na maďarskej strane, ak dopyt po prepravnej kapacite bude dosahovat Level II., MGT, Eustream a GCA pozývajú uchádzačov do druhého okna predkladania ponúk, ktoré sa bude konať od 6. októbra do 19. októbra 2018.

18.9.2018
Slávnostné začatie výstavby Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
V nadväznosti na získanie platného stavebného povolenia pre slovenskú časť Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, sa 18. septembra 2018 uskutočnil v priestoroch kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch slávnostný začiatok výstavby symbolickým podpisom predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva Petra Žigu, splnomocnenca vlády Poľskej republiky pre strategickú energetickú infraštruktúru Piotra Naimskeho, predsedu predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasza Stępieńa, generálneho riaditeľa Eustreamu Rastislava Ňukoviča a ďalší predstaviteľov štátu, územnej samosprávy, miestnej štátnej správy, ako aj Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete (INEA).

„Začatie výstavby plynovodu na Slovensku je ďalším významným krokom potrebným na dosahovanie cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky. Náš projekt umožní diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v strednej a východnej Európe a prispeje k zvýšenie energetickej bezpečnosti a integrácii trhov so zemným plynom. Som rád, že tu dnes som s našimi partnermi zo spoločnosti Eustream a teším sa do budúcna na ďalšiu plodnú spoluprácu“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

„Tento projekt je príkladom vynikajúcej spolupráce medzi našimi krajinami a medzi našimi spoločnosťami. Nové pripojenie vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom v prospech zákazníkov zo strednej a východnej Európy. Chcel by som poďakovať všetkým našim partnerom, ktorí prispeli k tomu, že sa tento európsky projekt spoločného záujmu stáva skutočnosťou“, povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >