SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

15.6.2021
New Study: sufficient hydrogen available within reach of the European Hydrogen Backbone
Today, the European Hydrogen Backbone (EHB) initiative presents an analysis on future demand, supply, and transport of hydrogen across Europe. This study complements the recently published EHB maps, outlining a hydrogen pipeline network of nearly 40,000 km by 2040, connecting 19 EU Member States plus the United Kingdom and Switzerland.
  • A new study by the European Hydrogen Backbone initiative estimates 2,300 TWh of hydrogen demand in EU+UK by 2050.
  • Future demand requires large pipeline transport capacities: repurposed existing gas infrastructure plays a crucial role in connecting hydrogen supply and demand locations.
  • In addition to domestic supply, abundant natural resources and physical proximity drive the favorable economics of pipeline imports from neighboring regions (such as North Africa and Ukraine), making these regions attractive partners for future hydrogen trade.
  • Study identifies additional blue hydrogen supply potential available in CEE (Eustream already plans various green/blue hydrogen project, subject of ongoing discussions with partners).
Full report and press release is available here:

13.4.2021
Spoločnosť Eustream sa stala súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB)
Spoločnosť Eustream sa stala súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB), ktorej cieľom je umožniť budúcu prepravu vodíka v rámci Európskej únie. Iniciatíva navrhuje aktualizovanú verziu vytvorenia vodíkovej siete s celkovou dĺžkou 39.700 kilometrov, ktorá bude po roku 2040 spájať 21 európskych krajín. Slovenská časť prestavuje dôležitý príspevok k tejto iniciatíve, umožňujúci budúci dovoz vodíka potenciálne dodávaného z Ukrajiny, ako aj ďalšiu cezhraničnú prepravu.

Eustream prevádzkuje prepravnú sieť pozostávajúcu zo štyroch až piatich paralelných plynovodných potrubí spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a čoskoro aj Poľsko. Eustream pozorne sleduje ohlásené plány a partnerstvá, ktoré predpokladajú budúcu produkciu zeleného vodíka v EÚ a susedných štátoch, vrátane významného potenciálu identifikovaného na Ukrajine. Systém paralelných potrubí umožní postupný rozvoj vodíkovej prepravy podľa toho, ako budú spúšťané nové produkčné kapacity vodíka.

„Robustný prepravný systém spoločnosti Eustream ponúkne flexibilnú a cenovo efektívnu možnosť prepravy zelenej energie smerom na európske trhy. Našim plánom je byť stopercentne pripravený na prepravu vodíka a významne tak prispieť k dosahovaniu dekarbonizačných cieľov EÚ,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič.

Viac informácií o iniciatíve European Hydrogen Backbone nájdete na stránke https://gasforclimate2050.eu/


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >