SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

24.7.2014
Eustream pokročil pri realizácii nových prepojovacích projektov
Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream pokročila pri realizácii dlhodobých strategických plánov pre zabezpečenie prepojenia s Maďarskom a s Poľskom. Aj budovanie nového prepojovacieho bodu Budince, na hranici s Ukrajinou pokračuje v súlade s memorandom o porozumení podpísanom s Ukrtransgazom.

Eustream úspešne napreduje v implementácii investičných projektov, ktoré tvoria dôležitú súčasť plánovaného a Európskou úniou podporovaného severojužného plynárenského koridoru. Výstavba plynovodu s Maďarskom, ktorý spája kompresorovú stanicu vo Veľkých Zlievcach s maďarskou obcou Vecsés s cieľom zabezpečiť kapacitu prepravy 12 miliónov m3 denne smerom na Maďarsko, je na slovenskej strane kompletne ukončená.  V súčasnosti, Eustream čaká na ukončenie prác na maďarskej strane s cieľom začať testovaciu prevádzku plynovodu 1. septembra 2014.

Poľsko-slovenské prepojenie, ktoré je prioritou Európskej únie (PCI- projekty spoločného záujmu) a tvorí súčasť Stratégie európskej energetickej bezpečnosti, sa nachádza vo fáze prípravných prác. Eustream pokračuje v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Gaz-System smerujúcej k podaniu žiadosti v rámci fondu CEF (Connecting Europe Facility) a zabezpečení dokumentácie potrebnej na začatie výstavby. Plynovod by mohol byť v prevádzke v roku 2018. Eustream tiež víta podporu, ktorú projektu prejavili prezidenti oboch krajín.

V súlade s memorandom o porozumení podpísanom Eustreamom a Ukrtransgazom 28. apríla 2014 a nedávnou úspešnou procedúrou Open Season, slovenský prepravca plynu pokračuje v stavebných prácach na plynovode Vojany. Zmluvne zakúpené kapacity budú k dispozícii zákazníkom k 1. septembru 2014, testovanie plynovodu bude na konci augusta 2014.

2.7.2014
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod
Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream ukončil vyhodnocovanie procedúry Open Season. V rámci zisťovania záujmu trhu o prepravné kapacity na Ukrajinu cez plynovod Vojany-Užhorod svoj záväzný záujem o prepravu plynu na Ukrajinu predložilo Eustreamu viacero zákazníkov.

Eustream vyhodnotil Open Season ako úspešný. Výsledky potvrdili záujem trhu o využitie prepravnej kapacity plynovodu Vojany-Užhorod smerom na Ukrajinu.
Procedúra Open Season bola spustená 26. mája 2014 v súlade s memorandom o porozumení podpísaným medzi slovenskou spoločnosťou Eustream a ukrajinským Ukrtransgazom 28. apríla 2014 v Bratislave v prítomností premiérov oboch krajín a vysokých predstaviteľov Európskej komisie. Registrovaní účastníci sa mohli uchádzať o prepravné kapacity na Ukrajinu do 27. júna 2014.
Na základe úspešných výsledkov Open Season Eustream pokračuje v implementácii memoranda o porozumení a sprevádzkovaní plynovodu Vojany.
Eustream týmto vyhlasuje Open Season za ukončenú. Nový prepojovací bod Budince s jeho výstupnou kapacitou sa zaradí medzi ostatné prepojovacie body prepravnej siete spoločnosti Eustream a bude ponúknutý štandardným a transprentným spôsobom trhu.
Prepojenie Slovenska a Ukrajiny spájajúce prepravné siete spoločností Eustream a Ukrtransgaz v novom prepojovacom bode Budince, v blízkosti existujúceho prepojovacieho bodu Veľké Kapušany ponúkne nové príležitosti na prepravu plynu a posilní cezhraničnú likviditu.


<     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     >