SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

14.8.2014
Oznámenie o začatí testovacej fázy plynovodu Vojany - Užhorod
Spoločnosť Eustream oznamuje, že dňa 16.8.2014 postupne začne testovacia fáza plynovodu Vojany - Užhorod.

Testovacia prevádzka sa bude skladať z nábehovej, overovacej a spoľahlivostnej fázy.

Počas testovacej prevádzky bude ponúkaná prerušiteľná kapacita.

Po ukončení testovacej prevádzky začiatkom septembra 2014 môže začať štandardná komerčná prevádzka.

12.8.2014
Slávnostné spustenie plynovodu Vojany-Užhorod - akreditácia
Spoločnosť Eustream vyzýva novinárov, ktorí sa chcú osobne zúčastniť na oficiálnom spustení komerčnej prepravy plynu na Ukrajinu, aby sa včas akreditovali.
Oficiálne spustenie plynovodu Vojany-Užhorod do komerčnej prevádzky bude 2. septembra 2014.
Miesto konania akcie: kompresorová stanica Veľké Kapušany
Čas: 12:00
 
Novinári, ktorí majú záujem o osobnú účasť na oficiálnom akte uvedenia plynovodu Vojany-Užhorod do prevádzky vo Veľkých Kapušanoch sa musia akreditovať na press@eustream.sk najneskôr do 25.8.2014.
 
Je nutné uviesť meno, priezvisko, zaradenie v redakcii, médium a číslo OP alebo cestovného dokladu.


<     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     >