SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

10.11.2014
Eustream zverejňuje procedúru Open Season SK-HU
Spoločnosť Eustream zverejňuje procedúru Open Season na kapacitu Slovensko-Maďarského prepojenia za účelom jej transparentného a nediskriminačného predaja.

Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU
Registračný formulár je k dispozícii TU
Záväzná žiadosť je k dispozíícii TU
Prevádzkový poriadok je k dispozícii TU

4.11.2014
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season

Spoločnosť Eustream vyhlasuje procedúru Open Season na zvýšenú prerušiteľnú kapacitu v bode Budince za účelom jej transparentného predaja. Eustream ponúka kapacitu v objeme 4,5 milióna m3 denne (46 800 MWh) v reakcii na technické zmeny na ukrajinskej strane, ktoré navýšili technickú kapacitu plynovodu.

Pre účasť v procedúre Open Season sa môžu záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať od dnešného dňa do 17. novembra 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu budú môcť predkladať do 19. novembra 2014.

Uvedená kapacita, ponúkaná v rámci o Open Season bude k dispozícii úspešným účastníkom procedúry od 1. januára 2015.

Do 1. januára 2015 bude dodatočná kapacita v rovnakom objeme taktiež k dispozícií všetkým záujemcom. Od zajtra od 12:00 poludnia bude publikovaná na stránkach spoločnosti Eustream a bude ju možné objednať v zmysle štandardných podmienok definovaných v prevádzkovom poriadku (Žiadosť o prepravu pre dané obdobie je k dispozícii TU).

Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU (pravidlá Open Season boli ku dňu 12.11.2014 zmenené. Pôvodná verzia dokumentu je k dispozícii TU)
Registračný formulár je k dispozícii TU
Žiadosť o prepravu je k dispozícii TU<     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     >