SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

24.11.2014
Eustream je pripravený spustiť slovensko-maďarský plynovod
Spoločnosť Eustream je plne pripravená na spustenie slovensko-maďarského plynovodu do testovacej prevádzky. Spoločnosť naplnila potrubie plynom a pripravila prepravnú sústavu na testovanie toku. Všetky systémy skontrolovala a nastavila tak, aby bolo možné začať prepravu okamžite.
Eustream zverejnil procedúru Open Season na kapacitu slovensko-maďarského prepojenia za účelom jej transparentného a nediskriminačného predaja 10.11.2014.
 
Slovensko-maďarský plynovod má strategický význam pre obe krajiny. Predstavuje nástroj na posilnenie energetickej bezpečnosti strednej Európy. Zároveň zaisťuje diverzifikáciu plynárenských trás v smere sever-juh. 
 
Slovensko, po spustení nového slovensko-maďarského plynovodného prepojenia bude mať prístup k potenciálnym zdrojom na juhu Európy. Maďarsko, získa prístup k západoeurópskym plynárenským sieťam a nové možnosti pre alternatívne dodávky plynu do krajiny.
 

20.11.2014
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod

Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu výrazne prevýšil ponúkanú kapacitu. Celá vypredaná kapacita vojanského plynovodu sa tak dostala na úroveň 11,5 mld. m3 ročne (31,5 mil. m3 denne). 
Zvýšená prerušiteľná kapacita vznikla vďaka technickým zmenám uskutočneným ukrajinskou stranou.

Pre účasť v procedúre Open Season sa mohli záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať do 17. novembra 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu mohli predkladať do 19. novembra 2014.<     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     >