SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

27.7.2018
Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSKAT

Vážený obchodný partner,

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa ustanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 vydal rozhodnutie č. 0001/2018/P-EU zo dňa 27.07.2018, ktorým schválil pre spoločnosť eustream, a.s. uplatňovanie alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat a Baumgarten.

Na základe tejto skutočnosti, ako aj v súlade s článkom 28 (3) Nariadenia EÚ 2017/459, vyhlasuje spoločnosť eustream, a.s. možnosť rezervácie prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/ Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT) formou alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity (ďalej ako „projekt HUSKAT“) v súlade s podmienkami zadefinovanými v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa projektu HUSKAT, sú k dispozícii na nasledovnej adrese (v anglickom jazyku).

Registrácia účastníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektu HUSKAT formou rezervácie prepravnej kapacity podľa alternatívneho mechanizmu prideľovania kapacity, bude prebiehať od 30.07.2018 do 14.08.2018 podľa podmienok uvedených v dokumente RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE.


31.5.2018
HU-SK-AT Zákaznícky informačný deň - pozvánka
Vážení obchodní partneri,

eustream a.s., Hungarian Gas Transit Ltd. a Gas Connect Austria GmbH pozýva všetkcýh potenciálnych partnerov na HU-SK-AT zákaznícky informačný deň, ktorý sa bude konať v priestoroch Maďarského regulačného úradu v Budapešti (adresa: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) dňa 5. júna o 11:00h.

Agendu nájdete v nižšie priloženom dokumente: 
Agenda 

Praktické informácie o podujatí sú dostupné v dokumente, ktorý vypracoval Maďarský regulačný úrad:
Praktické informácie 

Nižšie nájdete prezentáciu zo zákazníckeho dňa:
Prezentácia


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     >