SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

19.2.2015
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre vojanský plynovod
 Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu opäť prevýšil ponúkanú kapacitu. Celková vypredaná kapacita vojanského plynovodu do konca roku 2016 sa tak dostala na úroveň 14,6 mld. m3 ročne (40 mil. m3 denne).  
Pre účasť v procedúre Open Season sa mohli záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať do 5. februára 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu mohli predkladať do 17. februára 2014.

21.1.2015
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season SK-UA
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season
 
Spoločnosť Eustream vyhlasuje procedúru Open Season na zvýšenú prerušiteľnú kapacitu v bode Budince za účelom jej transparentného predaja. Eustream ponúka kapacitu v objeme 8,5 milióna m3 denne (88,400 MWh) v reakcii na technické zmeny na ukrajinskej strane, ktoré navýšili technickú kapacitu plynovodu.
 
Pre účasť v procedúre Open Season sa môžu záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať od 22. januára 2015 do 05. februára 2015. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu budú môcť predkladať do 17. februára 2015.
 
Uvedená kapacita, ponúkaná v rámci o Open Season bude k dispozícii úspešným účastníkom procedúry od 01. marca 2015.
 
Do 1. marca 2015 bude dodatočná kapacita v rovnakom objeme taktiež k dispozícií všetkým záujemcom. Od piatka 23. januára 2015, 12:00 poludnia bude publikovaná na stránkach spoločnosti Eustream a bude ju možné objednať v zmysle štandardných podmienok definovaných v prevádzkovom poriadku (Žiadosť o prepravu pre dané obdobie je k dispozícii TU). Žiadosť je potrebné zaslať na adresu transmission@eustream.sk a originál na adresu sídla spoločnosti eustream, a.s. do rúk: Marek Lendvorský.
 
Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU
Registračný formulár je k dispozícii TU
Žiadosť o prepravu (Binding Bid)  je k dispozícii TU


<     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     >