SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

20.11.2014
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod

Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu výrazne prevýšil ponúkanú kapacitu. Celá vypredaná kapacita vojanského plynovodu sa tak dostala na úroveň 11,5 mld. m3 ročne (31,5 mil. m3 denne). 
Zvýšená prerušiteľná kapacita vznikla vďaka technickým zmenám uskutočneným ukrajinskou stranou.

Pre účasť v procedúre Open Season sa mohli záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať do 17. novembra 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu mohli predkladať do 19. novembra 2014.


10.11.2014
Eustream zverejňuje procedúru Open Season SK-HU
Spoločnosť Eustream zverejňuje procedúru Open Season na kapacitu Slovensko-Maďarského prepojenia za účelom jej transparentného a nediskriminačného predaja.

Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU
Registračný formulár je k dispozícii TU
Záväzná žiadosť je k dispozíícii TU
Prevádzkový poriadok je k dispozícii TU


<     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     >