SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

4.3.2015
Testovacia fáza SK-HU prepojenia - ponuka kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o časovo obmedzenej testovacej fáze slovensko-maďarského plynovodu. V spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. sa ponúknu pre účely testovania prepravné kapacity na slovensko – maďarskom prepojovacom bode Veľké Zlievce (SK) - Balassagyarmat (HU) v období od 10. marca do 30. apríla 2015.

Eustream ponúka prepravné kapacity na prerušiteľnej báze v nasledujúcom smere a objeme:
- Výstupný bod Veľké Zlievce (smer SK > HU): 50 000,00 MWh/d
- Vstupný bod Veľké Zlievce (smer HU > SK): 50 000,00 MWh/d

Tieto kapacity budú alokované na základe „first come - first served“ princípu. Kapacita na jedného zákazníka bude obmedzená podielom 37.5% z vyššie uvedenej kapacity.

Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa budú riadiť podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Eustream (
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Operational_Order_SK.pdf), ceny sa riadia platným Cenovým rozhodnutím (http://www.eustream.sk/files/docs/sk/tarify_2014_06_23.pdf)

Vzor žiadosti na prerušiteľnú kapacitu pre účely testovania 
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Ziadost_o_pristup.pdf

Pre viac informácií a asistenciu, prosím, kontaktujte:

Michal Briatka
Tel: +421 2 6250 7121

michal.briatka@eustream.sk

Peter Hlušek
tel. +421 2 6250 7156
peter.hlusek@eustream.sk

19.2.2015
Vyhodnotenie procedúry Open Season pre vojanský plynovod
 Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu opäť prevýšil ponúkanú kapacitu. Celková vypredaná kapacita vojanského plynovodu do konca roku 2016 sa tak dostala na úroveň 14,6 mld. m3 ročne (40 mil. m3 denne).  
Pre účasť v procedúre Open Season sa mohli záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať do 5. februára 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu mohli predkladať do 17. februára 2014.


<     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     >