SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

24.4.2015
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season pre Slovensko-Maďarský prepojovací bod

Spoločnosť Eustream v spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. (MGT) vyhlasuje procedúru Open Season na kapacitu Slovensko-Maďarského prepojenia za účelom jej transparentného a nediskriminačného predaja. Eustream a MGT ponúkajú pevnú kapacitu v objeme 114000 MWh/d v smere SK-HU a prerušiteľnú kapacitu v objeme 45600 MWh/d v smere HU-SK.

Pre účasť v procedúre Open Season sa môžu záujemcovia o prepravnú kapacitu na Slovensko-Maďarskom prepojení registrovať od dnešného dňa do 30. apríla 2015. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu budú môcť predkladať do 6. mája 2015.

Uvedená kapacita, ponúkaná v rámci Open Season bude k dispozícii úspešným účastníkom procedúry od 1. júla 2015.

Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU 
Registračný formulár je k dispozícii TU
Žiadosť o prepravu je k dispozícii TU


23.4.2015
Stretnutie predstaviteľov Eustreamu a poľského GAZ-SYSTEMu v súvislosti s najdôležitejšími témami v rámci projektu PL-SK plynárenského prepojenia
V dňoch 9 až 10.4.2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Eustreamu a poľskej spoločnosti Gaz System venované problematike plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Poľskom.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kompresorovej stanice Veľké Kapušany a išlo o stretnutie riadiaceho výboru projektu ako aj technickej skupiny. Cieľom stretnutia bolo vzájomne diskutovať o právnych, regulačných a technických aspektoch projektu.

Projekt prepojenia Slovenska a Poľska je súčasťou skupiny tzv „projektov spoločného záujmu Európskej únie“ a významnou mierou prispeje k bezpečnosti dodávok regiónu, diverzifikácií zdrojov a trás, ako aj k zvýšeniu likvidity trhov s plynom v regióne. Obidve spoločnosti skonštatovali veľký význam projektu pre dotknuté krajiny a dohodli súbor ďalších krokov ako detailný postup a riešenia v technickej oblasti.

Projekt napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom a v súčasnosti sa spoločnosti intenzívne venujú projekčným a povoľovacím prácam na projekte. Súčasťou prípravných prác je aj podpísanie dodatku k zmluve o spolupráci, ktorú spoločnosti uzavreli, pričom dodatkom vyjadrili záväzok spoločne pracovať na prípravnej fáze projektu, vrátane environmentálnych a územných aspektov, až po získanie stavebného povolenia.

V rámci prípravných fáz už spoločnosti obdržali dňa 28.11.2013 od regulačných úradov, v súlade s Nariadením EU 347/2013, rozhodnutie o cezhraničnom pridelení nákladov. Eustream spoločne s GAZ-SYSTEM-om získali minulý rok podporu z EU fondov na financovanie prípravných prác na PL-SK prepojení do výšky 50% oprávnených nákladov.


<     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >