SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

21.1.2015
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season SK-UA
Eustream vyhlasuje procedúru Open Season
 
Spoločnosť Eustream vyhlasuje procedúru Open Season na zvýšenú prerušiteľnú kapacitu v bode Budince za účelom jej transparentného predaja. Eustream ponúka kapacitu v objeme 8,5 milióna m3 denne (88,400 MWh) v reakcii na technické zmeny na ukrajinskej strane, ktoré navýšili technickú kapacitu plynovodu.
 
Pre účasť v procedúre Open Season sa môžu záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať od 22. januára 2015 do 05. februára 2015. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu budú môcť predkladať do 17. februára 2015.
 
Uvedená kapacita, ponúkaná v rámci o Open Season bude k dispozícii úspešným účastníkom procedúry od 01. marca 2015.
 
Do 1. marca 2015 bude dodatočná kapacita v rovnakom objeme taktiež k dispozícií všetkým záujemcom. Od piatka 23. januára 2015, 12:00 poludnia bude publikovaná na stránkach spoločnosti Eustream a bude ju možné objednať v zmysle štandardných podmienok definovaných v prevádzkovom poriadku (Žiadosť o prepravu pre dané obdobie je k dispozícii TU). Žiadosť je potrebné zaslať na adresu transmission@eustream.sk a originál na adresu sídla spoločnosti eustream, a.s. do rúk: Marek Lendvorský.
 
Pravidlá Open Season sú k dispozícii TU
Registračný formulár je k dispozícii TU
Žiadosť o prepravu (Binding Bid)  je k dispozícii TU

19.12.2014
Spoločnosť MGT oznámila Eustreamu technické problémy ktoré ohrozujú testovaciu prevádzku SK-HU plynovodu
Maďarská spoločnosť Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) v priebehu uplynulých dní opakovane informovala Eustream o technických problémoch na kompresorovej stanici Szada, ktoré spôsobujú odklad testovacej  prevádzky slovensko-maďarského plynovodu.
Technické problémy na maďarskej časti plynovodu ako aj meškajúca certifikácia MGT môže zapríčiniť odklad spustenia komerčnej prevádzky pôvodne naplánovanej na 1. januára 2015  a neskôr  odsunutej  na začiatok februára 2015.  
 
Na základe uvedenej informácie Eustream plánuje spustenie predaja kapacít prostredníctvom procesu Open Season s novým začiatkom komerčnej prevádzky od začiatku februára 2015 hneď po vyriešení technických problémov na strane partnera. Slovenská časť plynovodu ostáva naďalej technicky plne pripravená na spustenie komerčnej prevádzky.


<     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     >