SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

20.5.2015
Eustream navrhuje koncepciu integrácie trhu v regióne strednej Európ
Navýšená kapacita pomôže posilneniu integrácie českého, slovenského a rakúskeho trhu s plynom.

„Využívaním plynovodu Nord Stream na dopravu zemného plynu do Európy sa severo-južný smer stal dôležitou súčasťou prepravných aktivít českého a slovenského prepravcu plynu. Kapacita v tomto smere je v súčasnosti rezervovaná blízko svojej maximálnej hranici,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream, Rastislav Ňukovič.

Inžinierske štúdie vykonané  v Eustreame naznačujú možnosť prípadného zvýšenia technickej kapacity tejto infraštruktúry z doterajších 67 až do výšky 140 mcm/d, napríklad prostredníctvom výstavby novej kompresorovej stanice už do roku 2018.

Novovzniknutá kapacita by mala byť použitá na hlbšiu integráciu  trhov v troch susedných krajinách, čo by malo viesť aj ku konvergencii cien. „Vytvorenie virtuálneho potrubia cez slovenské územie v existujúcom potrubnom systéme sa javí ako najvhodnejšie riešenie, ako rýchlo a efektívne dosiahnuť cieľ. Je to zároveň podstatne finančne efektívnejšie a ekologickejšie riešenie, ako by bola výstavba ďalšieho úplne nového plynovodu,“  uzatvára R. Ňukovič.

Realizácia navrhovaného konceptu by zlepšila účinnosť existujúcej infraštruktúry v smere Lanžhot – Baumgarten a významne by prispela k likvidite trhu minimálnymi nákladmi, najmä v porovnaní s akýmkoľvek iným riešením.

Koncept, s ktorým prichádza spoločnosť Eustream je reakciou na závery posledného Madridského fóra regulátorov z apríla 2015, ktorý vyzýval na väčšiu integráciu trhov v strednej Európe. Ak sa podarí zrealizovať návrh na kapacitné posilnenie Česka, Rakúska a Slovenska, posilní  sa nielen integrácia trhov, ale aj bezpečnosť dodávok zemného plyn v regióne strednej Európy.  Eustream je pripravený tento nový koncept aktívne podporovať a poskytnúť svojim partnerom o tomto zámere maximálne množstvo detailov.

19.5.2015
Testovacia fáza SK-HU prepojenia – predĺženie ponuky kapacít
Testovacia fáza SK-HU prepojenia – predĺženie ponuky kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o predĺžení testovacej fázy slovensko-maďarského plynovodu do 12. júna 2015.

Pre účely testovania Eustream ponúka v spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. prepravné kapacity na prerušiteľnej báze v nasledujúcom smere a objeme:
- Výstupný bod Veľké Zlievce (smer SK > HU): 50 000,00 MWh/d
- Vstupný bod Veľké Zlievce (smer HU > SK): 50 000,00 MWh/d
Tieto kapacity budú alokované na základe „first come - first served“ princípu. Kapacita na jedného zákazníka bude obmedzená podielom 37.5% z vyššie uvedenej kapacity.

Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa budú riadiť podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Eustream, ceny sa riadia platným Cenovým rozhodnutím.

Žiadosť o prerušiteľnú kapacitu pre účely testovania<     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     >