SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

29.5.2015
Alternatívne zdroje plynu pre centrálnu a východnú Európu – projekt Eastring
Prezentácia predsedu predstavenstva spoločnosti Eustream, Tomáša Marečka, k projektu Eastring na výročnej konferencii GIE (Gas Infrastructure Europe), ktorá bola v Dubline 24. apríla 2015.
 

22.5.2015
Diverzifikácia zdrojov a trás plynu získala v Rige politickú podporu
Spoločnosť Eustream víta podpis deklarácie podporujúcej spoločné úsilie štyroch kľúčových krajín o diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu. Dokument podpísaný pred niekoľkými hodinami v Rige ministrami zahraničných vecí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska deklaruje potrebu zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok plynu do strednej a východnej Európy.
 
Krajiny vyjadrili svoju podporu pre implementáciu obojsmerného prepojenia plynárenských sietí na území Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ako aj pre spoločné úsilie pri hľadaní nových zdrojov plynu a pri diverzifikácii trás.
Najlacnejším a najrýchlejším spôsobom na splnenie uvedených úloh je  implementácia projektu Eastring. Jeho výhody za Eustream už od minulého roku vysvetľuje partnerom v zahraničí riaditeľ zahraničného rozvoja a vzťahov s verejnými inštitúciami Mirek Topolánek: „Navrhujeme riešenie, ktoré umožní v pomerne krátkom čase zabezpečiť prepojenie západných plynárenských trhov (hubov) s juhovýchodnou Európou a s novými zdrojmi plynu. Balkánske štáty tak získajú alternatívne dodávky plynu a stredná a západná Európa sa dostanú k zdrojom napríklad z kaspického regiónu, či z oblasti čierneho i stredozemného mora, ako aj z potenciálneho plynového uzla v Turecku.“
Význam deklarácie podpísanej ministrami štyroch krajín vyzdvihol aj predseda predstavenstva Eustreamu Tomáš Mareček: „Veľké medzinárodné projekty sa bez politickej podpory nezaobídu. Jasná politická podpora dokáže projekty, ktoré sa javia extrémne náročné priblížiť rýchlejšie k realite.  Je v záujme všetkých,  ak politici spolupracujú s firmami  v prospech ľudí na posilnení energetickej bezpečnosti celého regiónu.  V Rige takúto spoluprácu bolo možné vidieť. “ 
Diverzifikácia trás a zdrojov má nielen podporu štátov, ale je zároveň prioritou Európskej komisie, ktorá si dala za cieľ zriadiť Energetickú úniu.
 
Združenie európskych prepravcov plynu (ENTSOG) minulý týždeň (13. mája) zaradilo projekt Eastring do svojho desaťročného plánu rozvoja prepravných sietí. Oficiálne zaradenie Eastringu medzi európske projekty je zo strany tejto najdôležitejšej európskej inštitúcie v oblasti prepravy plynu ďalším mimoriadne významným krokom pre realizáciu projektu.


<     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     >