SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

1.7.2015
Slovensko-maďarský plynovod je uvedený do komerčnej prevádzky
Eustream dnes spustil komerčnú prevádzku slovensko-maďarského plynovodu. Prekážky, ktoré  na maďarskej strane bránili spusteniu plynovodu do prevádzky boli odstránené.

Slovensko-maďarský plynovod ponúka trhu prepravnú kapacitu v objeme 4,5 miliardy metrov kubických plynu ročne v smere zo Slovenska do Maďarska na pevnej báze. V opačnom smere je k dispozícii prerušiteľná kapacita vo výške 1,8 miliardy metrov kubických ročne. 

Tento obojsmerný plynovod má dĺžku približne 113 kilometrov (z toho 94 kilometrov na území Maďarska a 19 kilometrov na slovenskom území). Plynovodné prepojenie spája vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti.

24.6.2015
Reakcia Eustreamu na list ukrajinského premiéra adresovaný orgánom EÚ
Eustream rozumie snahe Ukrajiny o plne štandardnú prevádzku na svojej hranici. Riešením situácie, by bolo rokovanie medzi Ukrajinou, Európskou komisiou, Gazpromom a Eustreamom v zmysle minuloročnej dohody z Veľkých Kapušian.
 
Eustream je pripravený pristúpiť k týmto rokovaniam a v maximálnej miere podporiť ukrajinskú stranu, súčasne ale musí brať do úvahy svoju zodpovednosť za zaistenie prepravy plynu do množstva štátov Európskej únie.
 
V tejto súvislosti upozorňujeme, že sťažnosť Ukrajiny na prepravný kontrakt Eustreamu s ruskou stranou je neopodstatnená, pretože prevádzka meracej stanice nie je upravená v uvedenom kontrakte, ale v samostatných kontraktoch upravujúcich technické podmienky prepravy. Pričom tieto kontrakty nie sú súčasťou prepravného kontraktu.
 
Súčasne zdôrazňujeme, že Ukrajina má k dispozícii fyzický reverzný tok cez plynovod Vojany-Užhorod (Budince). Napriek tomu, že celková kapacita uvedeného plynovodu je 40 mil. m3. denne, ukrajinská strana ho využíva len na polovicu. Úroveň súčasnej prepravy predstavuje 20,9 mil. m3 denne.  
Eustream má veľký záujem na konštruktívnom riešení situácie a pri svojom konaní sa dôsledne drží práva EÚ a svojho poslania, ktorým je bezpečná a spoľahlivá preprava zemného plynu.  


<     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     >