SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

31.8.2021
EUSTREAM bude od roku 2023 technologicky pripravený na prepravu vodíka
Bratislava 31. august 2021 – Slovenský plynárenský prepravca EUSTREAM pripravuje svoju sieť na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Spoločnosť plánuje úpravy, vďaka ktorým bude už od konca roka 2023 technologicky pripravená vmiešavať do svojej siete do 5 percent vodíka. Pri súčasných prepravovaných objemoch to znamená, že Slovensko bude čoskoro pripravené prepravovať teoreticky viac ako dve miliardy m3 vodíka ročne, a vedieť tak uspokojiť očakávaný postupný nárast ponuky a dopytu po vodíku.
„Doposiaľ bola cieľom rozvoja našej siete najmä diverzifikácia trás, čo už bude po dokončení posledného chýbajúceho prepoja s Poľskom splnená úloha. V novej etape je našou prioritou podpora klimatických ambícií a príprava siete na nízkouhlíkovú ekonomiku. Najnovšia iniciatíva nám čoskoro umožní byť technologicky pripravení prepravovať spolu so zemným plynom aj vodík, a to až do piatich percent prepravovaného objemu. Myslíme si, že to môže priniesť dôležitý impulz pre rozvoj vodíkových kapacít v regióne,“ povedal generálny riaditeľ EUSTREAMU Rastislav Ňukovič.
Primiešavanie vodíka do zemného plynu (tzv. blending) je spôsob, ako čo najskôr umožniť prepravu a využívanie vodíka v existujúcej plynárenskej sieti. Tento systém má potenciál napríklad pri uskladňovaní prebytočnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou sú investície do nových technológií na meranie prepraveného vodíka. EUSTREAM ich plánuje inštalovať do dvoch rokov, vďaka čomu bude slovenská prepravná sieť pripravená na prácu s vodíkom.
EUSTREAM zároveň plánuje aj vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý bude využívať na pohon kompresorov a postupnú dekarbonizáciu vlastnej prevádzky. Prvý takýto pilotný projekt je naplánovaný pre najväčšiu kompresorovú stanicu Veľké Kapušany s plánom spustenia výroby vodíka v roku 2023.
Pri ďalšom rozvoji vychádza EUSTREAM z unikátnej výhody slovenskej prepravnej siete, ktorá pozostáva z viacerých paralelných plynovodných potrubí spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, a od roku 2022 aj Poľsko. Ako súčasť paneurópskej iniciatívy European Hydrogen Backbone plánujeme časť prepravnej siete postupne vyčleniť iba pre cezhraničnú prepravu stopercentného vodíka. Takýto modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní kombinovanú prepravu zemného plynu a vodíka v závislosti od skutočného vývoja dopytu a vodíkových kapacít.

4.8.2021
„Zlatý zvar“ na Prepojovacom plynovode Poľsko - Slovensko
Spoločnosti EUSTREAM a GAZ-SYSTEM sa 3. augusta stretli na poľsko-slovenskej hranici pri symbolickom „zlatom zvare“ na Prepojovacom plynovode Poľsko – Slovensko. Prvý raz v histórii sa tak priamo prepojili plynárenské prepravné siete oboch krajín.

Nový plynovod spájajúci prepravné systémy Poľska a Slovenska bude tvoriť dôležitú časť európskeho prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení. Na poľskej strane projekt buduje spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A., na slovenskej prevádzkovateľ prepravnej siete, spoločnosť EUSTREAM.

„Hraničný zvar je symbolom významného pokroku prác na oboch stranách hranice. Nové prepojenie prinesie dôležité benefity pre celý región strednej a východnej Európy. Chcem poďakovať všetkým partnerom, ktorí od začiatku pomáhajú, aby sa tento projekt stal realitou,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti EUSTREAM Rastislav Ňukovič po spoločnom stretnutí na štátnej hranici.

„Zlatý zvar” bude spájať poľský a slovenský systém na prepravu zemného plynu. Tento prepoj, podobne ako plynovod Baltic Pipe, ktorý sa dnes kladie na dno Baltského mora, umožní zrealizovať odvážny projekt. Od Baltského mora k vrcholom hôr, a ďalej na juh kontinentu bude môcť prúdiť plyn z nórskych kontinentálnych šelfov, alebo z LNG z celého sveta. Výstavba v tomto krásnom a ťažkom teréne je dobrým príkladom, že spoločná hranica na hrebeni Karpát je príležitosťou na spoluprácu medzi našimi národmi,“ uviedol minister Piotr Naimski, splnomocnenec poľskej vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru.

„Prepojenie plynárenských systémov Poľska a Slovenska prispeje k posilneniu regionálnej bezpečnosti dodávok zemného plynu a je dôležitou súčasťou spolupráce krajín v rámci iniciatívy troch morí. Práce sú dokončené na viac ako 90 percent. Dokončiť investíciu a spustiť plynovod plánujeme v súlade s termínmi oznámenými trhu, teda v prvom kvartáli roka 2022,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień

Slovenskú republiku reprezentoval na stretnutí štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek: „Severojužné plynovodné prepojenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť nielen Slovenska, ale celého regiónu. A hoci zemný plyn je a bude fosílnym palivom, jeho úloha ako prechodného paliva na ceste k bezuhlíkovej Európe je nespochybniteľná. Navyše samotná plynová infraštruktúra je do budúcnosti využiteľná aj pre prepravu obnoviteľných plynov. Medzi nimi dôležitú úlohu zohrá aj vodík, pričom na jeho primiešavanie bude nový plynovod do Poľska technicky pripravený.“


Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko má celkovú dĺžku približne 164 km s priemerom DN1000. Na poľskej strane má plynovod dĺžku 61,3 km (Strachocina – hranica). Dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Po dokončení bude mať plynovod prepravnú kapacitu 4,7 mld. m3 v smere na Slovensko a 5,7 mld. m3 v smere do Poľska. Medzi hlavné ciele nového prepojenia patrí diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu so zemným plynom.

Nové plynovodné prepojenie je považované za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti Európskej únie, projekt bol preto opakovane zaraďovaný do zoznamu projektov spoločného záujmu Európskej únie (PCI) vydávaný Európskou komisiou od roku 2013.

Dôležitosť prepojovacieho plynovodu pre rozvoj európskeho trhu so zemným plynom bola zohľadnená aj pri dotáciách EÚ. Projekt je finančne podporený Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a tiež spolufinancovaný Európskou investičnou bankou.

Nové prepojenie je zároveň súčasťou plánovanej budúcej paneurópskej siete na prepravu vodíka – European Hydrogen Backbone.<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     >