SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

22.5.2015
Diverzifikácia zdrojov a trás plynu získala v Rige politickú podporu
Spoločnosť Eustream víta podpis deklarácie podporujúcej spoločné úsilie štyroch kľúčových krajín o diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu. Dokument podpísaný pred niekoľkými hodinami v Rige ministrami zahraničných vecí Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska deklaruje potrebu zabezpečenia stabilných a bezpečných dodávok plynu do strednej a východnej Európy.
 
Krajiny vyjadrili svoju podporu pre implementáciu obojsmerného prepojenia plynárenských sietí na území Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ako aj pre spoločné úsilie pri hľadaní nových zdrojov plynu a pri diverzifikácii trás.
Najlacnejším a najrýchlejším spôsobom na splnenie uvedených úloh je  implementácia projektu Eastring. Jeho výhody za Eustream už od minulého roku vysvetľuje partnerom v zahraničí riaditeľ zahraničného rozvoja a vzťahov s verejnými inštitúciami Mirek Topolánek: „Navrhujeme riešenie, ktoré umožní v pomerne krátkom čase zabezpečiť prepojenie západných plynárenských trhov (hubov) s juhovýchodnou Európou a s novými zdrojmi plynu. Balkánske štáty tak získajú alternatívne dodávky plynu a stredná a západná Európa sa dostanú k zdrojom napríklad z kaspického regiónu, či z oblasti čierneho i stredozemného mora, ako aj z potenciálneho plynového uzla v Turecku.“
Význam deklarácie podpísanej ministrami štyroch krajín vyzdvihol aj predseda predstavenstva Eustreamu Tomáš Mareček: „Veľké medzinárodné projekty sa bez politickej podpory nezaobídu. Jasná politická podpora dokáže projekty, ktoré sa javia extrémne náročné priblížiť rýchlejšie k realite.  Je v záujme všetkých,  ak politici spolupracujú s firmami  v prospech ľudí na posilnení energetickej bezpečnosti celého regiónu.  V Rige takúto spoluprácu bolo možné vidieť. “ 
Diverzifikácia trás a zdrojov má nielen podporu štátov, ale je zároveň prioritou Európskej komisie, ktorá si dala za cieľ zriadiť Energetickú úniu.
 
Združenie európskych prepravcov plynu (ENTSOG) minulý týždeň (13. mája) zaradilo projekt Eastring do svojho desaťročného plánu rozvoja prepravných sietí. Oficiálne zaradenie Eastringu medzi európske projekty je zo strany tejto najdôležitejšej európskej inštitúcie v oblasti prepravy plynu ďalším mimoriadne významným krokom pre realizáciu projektu.

20.5.2015
Eustream navrhuje koncepciu integrácie trhu v regióne strednej Európ
Navýšená kapacita pomôže posilneniu integrácie českého, slovenského a rakúskeho trhu s plynom.

„Využívaním plynovodu Nord Stream na dopravu zemného plynu do Európy sa severo-južný smer stal dôležitou súčasťou prepravných aktivít českého a slovenského prepravcu plynu. Kapacita v tomto smere je v súčasnosti rezervovaná blízko svojej maximálnej hranici,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream, Rastislav Ňukovič.

Inžinierske štúdie vykonané  v Eustreame naznačujú možnosť prípadného zvýšenia technickej kapacity tejto infraštruktúry z doterajších 67 až do výšky 140 mcm/d, napríklad prostredníctvom výstavby novej kompresorovej stanice už do roku 2018.

Novovzniknutá kapacita by mala byť použitá na hlbšiu integráciu  trhov v troch susedných krajinách, čo by malo viesť aj ku konvergencii cien. „Vytvorenie virtuálneho potrubia cez slovenské územie v existujúcom potrubnom systéme sa javí ako najvhodnejšie riešenie, ako rýchlo a efektívne dosiahnuť cieľ. Je to zároveň podstatne finančne efektívnejšie a ekologickejšie riešenie, ako by bola výstavba ďalšieho úplne nového plynovodu,“  uzatvára R. Ňukovič.

Realizácia navrhovaného konceptu by zlepšila účinnosť existujúcej infraštruktúry v smere Lanžhot – Baumgarten a významne by prispela k likvidite trhu minimálnymi nákladmi, najmä v porovnaní s akýmkoľvek iným riešením.

Koncept, s ktorým prichádza spoločnosť Eustream je reakciou na závery posledného Madridského fóra regulátorov z apríla 2015, ktorý vyzýval na väčšiu integráciu trhov v strednej Európe. Ak sa podarí zrealizovať návrh na kapacitné posilnenie Česka, Rakúska a Slovenska, posilní  sa nielen integrácia trhov, ale aj bezpečnosť dodávok zemného plyn v regióne strednej Európy.  Eustream je pripravený tento nový koncept aktívne podporovať a poskytnúť svojim partnerom o tomto zámere maximálne množstvo detailov.


<     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     >