SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

2.12.2016
Eustream oznamuje dočasné zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom bode Budince
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu Eustream oznamuje zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom prepojovacom bode Budince. Eustream poskytne dodatočnú kapacitu v objeme 30 000 MWh / deň na obdobie prvého kvartálu 2017 (01.01. – 31.03.2017).

V pondelok, 05.12.2016 o 12:00, bude dodatočná kapacita publikovaná na webovej stránke spoločnosti Eustream a bude dostupná prostredníctvom online rezervačnej platformy Eustream-u na zákazníckej zóne.

Všetci záujemcovia s platným rámcovým kontraktom a dostatočnou finančnou zábezpekou si môžu objednať kapacitu na základe princípu FCFS.

30.6.2016
Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí vstupuje do ďalšej fázy

Bratislava 30. júna 2016 – Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System pripravujú kroky pre vyhlásenie záväznej procedúry Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season, ktorej spustenie sa predpokladá na prelome júla a augusta, je alokácia a predaj budúcich prepravných kapacít pripravovaného plynovodu. V súčasnosti prebieha dokončovanie procesu prípravy pravidiel pre Open Season, ktorých finálne znenie bude zverejnené v primeranom čase.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení (North-South Gas Interconnections – East), ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. V roku 2013 bola uzatvorená medzivládna dohoda medzi Poľskom a Slovenskom o podpore plánovaného prepojenia. Hlavnými cieľmi nového prepojenia je diverzifikácia trás a zdrojov plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Viac informácii o projekte PL-SK prepojenia je na webovej stránke Eustreamu: http://www.eustream.sk/en_transmission-system/en_pl-sk-interconnection<     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >