SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

26.5.2017
Agentúra EÚ a Eustream podpísali grantovú zmluvu o štúdií uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring
Brussel/Bratislava, 26. mája 2017 – Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) a spoločnosť Eustream podpísali grantovú dohodu, na základe ktorej môže Eustream čerpať európsku dotáciu pre štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného paneurópskeho plynovodu Eastring. Na základe zmluvy Európska únia podporí štúdiu až do výšky 50 percent jej oprávnených nákladov (maximálne do sumy 1 milión eur) z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). Grantová zmluva vstúpila do platnosti 12. mája 2017.

Návrh finančnej podpory štúdie pre plynovod Eastring odsúhlasil koordinačný výbor zložený zo zástupcov 28 členských štátov EÚ 17. februára 2017. Priznanie grantu a následné podpísanie dohody s INEA je významným krokom pre plánovaný plynovod so statusom Projektu spoločného záujmu pre Európsku úniu (PCI zoznam).

Plynovod Eastring prepojí plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov (vrátane kaspickej oblasti, Východného Stredomoria či Blízkeho východu). Cieľom pripravovanej podrobnej štúdie uskutočniteľnosti je identifikovať optimálne technické a ďalšie parametre projektu vrátane trasovania. Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti bude následne prijaté finálne investičné rozhodnutie o projekte. Žiadosť o grant z fondu CEF podala spoločnosť eustream, a.s. s podporou národných operátorov z Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda všetkých krajín, cez ktorý má plánovaný plynovod prechádzať (FGSZ Zrt., Transgaz S.A. and Bulgartransgaz EAD).

10.4.2017
Snam, Eustream, Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali memorandum o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce týkajúcej sa ukrajinskej prepravnej siete

Rím, 10. apríla 2017 – Talianska spoločnosť Snam, slovenská spoločnosť Eustream a ukrajinské spoločnosti Naftogaz a Ukrtransgaz dnes podpísali memorandum o porozumení o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce pri prevádzkovaní a rozvoji plynárenskej siete na Ukrajine. Memorandum bolo podpísané v Ríme za prítomnosti európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Caneteho, talianskeho ministra hospodárskeho rozvoja Carla Calendu a ukrajinského ministra energetiky Igora Nasalika.

Ďalej je memorandum, okrem iného, zamerané na udržanie kvality prepravy zemného plynu na Ukrajine, v súlade so štandardmi európskeho trhu so zemným plynom, s cieľom zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku ukrajinskej prepravnej siete, prístupnej na báze transparentného a nediskriminačného prístupu pre tretie strany (Third Party Acces) v súlade s príslušnou legislatívou.

Spoločnosti na základe podpísaného memoranda pripravia spoločný posudok prevádzky a rozvoja ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu s cieľom dosiahnuť, aby bol tento prepravný systém účinnejší, rozvinutejší a konkurencieschopnejší.

Ukrajina implementuje plán oddelenia (unbundling) prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu od spoločnosti Naftogaz a vyjadrila záujem o spoluprácu so skúseným(i) západným(i) prevádzkovateľom(mi) prepravnej siete pri prevádzke národného prepravného systému v súlade s ukrajinským zákonom o trhu so zemným plynom.

Uvedené pomôže zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine, a to plne v súlade so stratégiou Európskej komisie v oblasti energetickej bezpečnosti.O spoločnosti Snam
Spoločnosť Snam prevádzkuje a rozvíja najväčšiu a najdostupnejšiu prepravnú sieť v Európe (s celkovou dĺžkou viac ako 40 tisíc km), najväčšiu európsku skladovaciu infraštruktúru (19 mld. m3) a jeden z prvých LNG terminálov vybudovaných v Európe. Investície spoločnosti Snam naprieč Európou sú zamerané na podporu integrácie sietí v rámci energetickej únie a podporu zemného plynu ako kľúčového piliera udržateľného energetického mixu. V záujme posilnenia svojho odborného vplyvu a kľúčových kompetencií spoločnosť prednedávnom spustila projekt Snam Global Solutions s cieľom dodávať štúdie, konzultácie a aktivity projektového manažmentu pre trh.

O spoločnosti Eustream

Spoločnosť Eustream vlastní a prevádzkuje jednu z najväčších prepravných sietí zemného plynu v Európskej únii. Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy. Eustream je dlhodobým partnerom ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu, ktorá je priamo prepojená v oboch smeroch so slovenskou sieťou.

O spoločnosti Ukrtransgaz

Spoločnosť Ukrtransgaz je prevádzkovateľom jedného z najrobustnejších plynárenských prepravných a skladovacích systémov na svete. Vstupná kapacita plynárenskej siete presahuje 302 mld. m3/rok, výstupná kapacita v európskom smere je viac ako 151 mld. m3/rok a skladovacia kapacita dosahuje 31 mld. m3. Ukrajinská sieť je prepojená so systémami susedného Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Moldavska. Prostredníctvom týchto krajín je integrovaná do širšej európskej siete, ktorá predstavuje najkratší a najefektívnejší tranzitný koridor a základný pilier bezpečnosti dodávok zemného plynu v regióne.

O spoločnosti Naftogaz

Spoločnosť Naftogaz Ukrajiny je národným vertikálne integrovaným podnikom zaoberajúcim sa celým cyklom ropného a plynárenského priemyslu vrátane prieskumu, produkcie, prepravy, skladovania a dodávok zemného plynu a LPG pre zákazníkov. V roku 2016 dosiahla spoločnosť podiel na domácej produkcii zemného plynu vo výške 79 % celkovej ukrajinskej produkcie (15,9 mld.m3 z 20,1 mld.m3), zabezpečila 74 % importu (8,2 mld.m3 z 11,1 mld.m3) a prepravila do Európy 82 mld.m3 zemného plynu. Spoločnosť Naftogaz je jediným akcionárom spoločnosti Ukrtransgaz. Poslaním Ukrtransgazu je byť hnacím motorom modernizácie a profesionality ukrajinského energetického sektora, integrovaného s európskym trhom, a garantovať bezpečnosť dodávok a konkurencieschopné ceny energií pri maximalizovaní hodnoty domácich zdrojov.<     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     >