SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

30.6.2016
Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí vstupuje do ďalšej fázy

Bratislava 30. júna 2016 – Spoločnosť Eustream a poľský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Gaz-System pripravujú kroky pre vyhlásenie záväznej procedúry Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season, ktorej spustenie sa predpokladá na prelome júla a augusta, je alokácia a predaj budúcich prepravných kapacít pripravovaného plynovodu. V súčasnosti prebieha dokončovanie procesu prípravy pravidiel pre Open Season, ktorých finálne znenie bude zverejnené v primeranom čase.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení (North-South Gas Interconnections – East), ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. V roku 2013 bola uzatvorená medzivládna dohoda medzi Poľskom a Slovenskom o podpore plánovaného prepojenia. Hlavnými cieľmi nového prepojenia je diverzifikácia trás a zdrojov plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a tiež posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Viac informácii o projekte PL-SK prepojenia je na webovej stránke Eustreamu: http://www.eustream.sk/en_transmission-system/en_pl-sk-interconnection


30.6.2016
Stanovisko spoločnosti Eustream k rokovaniam s Gazpromom o dosahoch projektu Nord Stream 2
Spoločnosť Eustream rokovala s predstaviteľmi Gazpromu o potenciálnych dosahoch projektu Nord Stream 2 na toky zemného plynu cez centrálny koridor a strednú Európu. Spoločnosť Eustream víta ubezpečenie zo strany Gazpromu, že slovenská, ako aj česká prepravná sieť, bude dlhodobo využívaná aj v prípade vybudovania plynovodu Nord Stream 2. Eustream takisto vysoko oceňuje porozumenie oboch strán v tom, že vstupný bod z Ukrajiny na Slovensko ostane zachovaný v plnej funkčnosti aj v prípade realizovania projektu Nord Stream 2.


<     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     >