SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

9.9.2021
EUSTREAM sa stal súčasťou medzinárodnej iniciatívy „H2EU+Store" pre výrobu a dodávky zeleného vodíka
Bratislava 9. september 2021 – Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete EUSTREAM sa stal súčasťou medzinárodného partnerstva pre výrobu a dodávky zeleného vodíka „H2EU+Store". Vodík vyrobený zo slnečnej a veternej energie na Ukrajine sa v budúcnosti bude prepravovať cez tranzitnú sieť EUSTREAMU do Rakúska a Nemecka, a uskladňovať pre sezónny dopyt v strednej Európe.

Medzinárodné partnerstvo priemyselných podnikov pripravilo projekt „H2EU+Store" v snahe urýchliť a zvýšiť produkciu zeleného vodíka v Európe, ktorá je životne dôležitá pre budúce dodávky klimaticky neutrálnej energie. Členmi partnerstva boli doposiaľ Bayerngas GmbH, bayernets GmbH, Eco-Optima LLC, Open Grid Europe GmbH a RAG Austria AG. Podpisom sa teraz k tejto iniciatíve pridáva aj spoločnosť EUSTREAM.

Iniciatíva sa zameriava na celý vodíkový dodávateľský reťazec vrátane výroby čistého vodíka na Ukrajine a jeho prepravu cez tranzitný systém EUSTREAMU v smere do Rakúska a Nemecka. "H2EU+Store" vytvorí potrebné kapacity pre obnoviteľnú elektrickú energiu a výrobu vodíka na Ukrajine. Popri tom dôjde k rozšíreniu skladovacích kapacít v Rakúsku a Nemecku a k úpravám v oblasti prepravy vodíka v strednej Európe.

„Jedinečná geografická poloha a paralelný systém viacerých potrubí umožňujú, aby sa Slovensko a EUSTREAM stali dôležitou vstupnou bránou pre vodík a jeho prepravu pre kľúčové európske trhy. Za týmto účelom plánujeme okrem iného vyčleniť jednu z hlavných tranzitných línií iba na prepravu stopercentného vodíka,“ povedal generálny riaditeľ EUSTREAMU Rastislav Ňukovič.

 

31.8.2021
EUSTREAM bude od roku 2023 technologicky pripravený na prepravu vodíka
Bratislava 31. august 2021 – Slovenský plynárenský prepravca EUSTREAM pripravuje svoju sieť na prepravu obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. Spoločnosť plánuje úpravy, vďaka ktorým bude už od konca roka 2023 technologicky pripravená vmiešavať do svojej siete do 5 percent vodíka. Pri súčasných prepravovaných objemoch to znamená, že Slovensko bude čoskoro pripravené prepravovať teoreticky viac ako dve miliardy m3 vodíka ročne, a vedieť tak uspokojiť očakávaný postupný nárast ponuky a dopytu po vodíku.
„Doposiaľ bola cieľom rozvoja našej siete najmä diverzifikácia trás, čo už bude po dokončení posledného chýbajúceho prepoja s Poľskom splnená úloha. V novej etape je našou prioritou podpora klimatických ambícií a príprava siete na nízkouhlíkovú ekonomiku. Najnovšia iniciatíva nám čoskoro umožní byť technologicky pripravení prepravovať spolu so zemným plynom aj vodík, a to až do piatich percent prepravovaného objemu. Myslíme si, že to môže priniesť dôležitý impulz pre rozvoj vodíkových kapacít v regióne,“ povedal generálny riaditeľ EUSTREAMU Rastislav Ňukovič.
Primiešavanie vodíka do zemného plynu (tzv. blending) je spôsob, ako čo najskôr umožniť prepravu a využívanie vodíka v existujúcej plynárenskej sieti. Tento systém má potenciál napríklad pri uskladňovaní prebytočnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou sú investície do nových technológií na meranie prepraveného vodíka. EUSTREAM ich plánuje inštalovať do dvoch rokov, vďaka čomu bude slovenská prepravná sieť pripravená na prácu s vodíkom.
EUSTREAM zároveň plánuje aj vlastnú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov, ktorý bude využívať na pohon kompresorov a postupnú dekarbonizáciu vlastnej prevádzky. Prvý takýto pilotný projekt je naplánovaný pre najväčšiu kompresorovú stanicu Veľké Kapušany s plánom spustenia výroby vodíka v roku 2023.
Pri ďalšom rozvoji vychádza EUSTREAM z unikátnej výhody slovenskej prepravnej siete, ktorá pozostáva z viacerých paralelných plynovodných potrubí spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, a od roku 2022 aj Poľsko. Ako súčasť paneurópskej iniciatívy European Hydrogen Backbone plánujeme časť prepravnej siete postupne vyčleniť iba pre cezhraničnú prepravu stopercentného vodíka. Takýto modernizovaný koridor viacerých paralelných potrubí umožní kombinovanú prepravu zemného plynu a vodíka v závislosti od skutočného vývoja dopytu a vodíkových kapacít.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     >