SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

7.9.2017
Eustream podpísal zmluvu o štúdii uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring
Spolu s partnermi z Bulharska, Rumunska a Maďarska sa odštartovala nová fáza projektu paneurópskeho plynovodu Eastring
 
Bratislava, 7. september 2017 – Slovenský prepravca zemného plynu Eustream podpísal zmluvu o vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti pre plánovaný plynovod Eastring spájajúci krajiny strednej a juhovýchodnej Európy. Zmluva bola podpísaná koncom augusta s maďarskou konzultačnou a projekčnou spoločnosťou Euroil. V nadväznosti na podpis zmluvy sa tento týždeň v utorok v Bratislave uskutočnilo prvé spoločné pracovné stretnutie so zástupcami Euroilu a reprezentantmi partnerov projektu Eastring – bulharskej spoločnosti Bulgartransgaz EAD, rumunskej Transgaz S.A., maďarskej spoločnosti FGSZ Zrt. a Eustreamu (na fotografii).
 
„Vstúpili sme do novej fázy projektu, ktorý je dôležitý z hľadiska posilnenia energetickej bezpečnosti dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe. Eastring je súčasťou európskeho zoznamu Projektov spoločného záujmu (PCI) a sme radi, že túto dôležitú časť projektu môžeme uskutočňovať s priamou finančnou podporou zo strany Európskej únie,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.
 
Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je definovať potrebné technické, ekonomické, finančné a environmentálne aspekty budúceho plynovodu, vrátane jeho optimálneho trasovania a tiež uskutočniť rozsiahly prieskum trhu. Polovica oprávnených nákladov na štúdiu bude uhradená zo strany Európskej komisie z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). Štúdia bude dokončená v júni 2018 a jej výsledky budú slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodnutia o podobe projektu.Obojsmerný plynovod Eastring – európsky Projekt spoločného záujmu (PCI), prepojí plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou a vytvorí prístup k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov, vrátane kaspickej oblasti, Východného Stredomoria či Blízkeho východu, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok zemného plynu pre celý región. Viac informácii na www.eastring.eu.

 

26.5.2017
Agentúra EÚ a Eustream podpísali grantovú zmluvu o štúdií uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring
Brussel/Bratislava, 26. mája 2017 – Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) a spoločnosť Eustream podpísali grantovú dohodu, na základe ktorej môže Eustream čerpať európsku dotáciu pre štúdiu uskutočniteľnosti plánovaného paneurópskeho plynovodu Eastring. Na základe zmluvy Európska únia podporí štúdiu až do výšky 50 percent jej oprávnených nákladov (maximálne do sumy 1 milión eur) z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility). Grantová zmluva vstúpila do platnosti 12. mája 2017.

Návrh finančnej podpory štúdie pre plynovod Eastring odsúhlasil koordinačný výbor zložený zo zástupcov 28 členských štátov EÚ 17. februára 2017. Priznanie grantu a následné podpísanie dohody s INEA je významným krokom pre plánovaný plynovod so statusom Projektu spoločného záujmu pre Európsku úniu (PCI zoznam).

Plynovod Eastring prepojí plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov (vrátane kaspickej oblasti, Východného Stredomoria či Blízkeho východu). Cieľom pripravovanej podrobnej štúdie uskutočniteľnosti je identifikovať optimálne technické a ďalšie parametre projektu vrátane trasovania. Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti bude následne prijaté finálne investičné rozhodnutie o projekte. Žiadosť o grant z fondu CEF podala spoločnosť eustream, a.s. s podporou národných operátorov z Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda všetkých krajín, cez ktorý má plánovaný plynovod prechádzať (FGSZ Zrt., Transgaz S.A. and Bulgartransgaz EAD).


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     >