SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

25.5.2018
Verejná konzultácia: záväzná alternatívna metóda alokácie pre trasu HU-SK-AT
Vážený obchodný partner,

Prevádzkovatelia prepravných sústav Eustream, Magyar Gáz Tranzit a Gas Connect Austria vyhlasujú spoločnú verejnú konzultáciu dokumentu RULEBOOK - BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE pre rezerváciu prepravnej  kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce / Balassagyarmat (Hranica HU / SK ) a Baumgarten (Hranica SK / AT).

Prístup k konzultačným dokumentom nájdete prostredníctvom tohto odkazu

Technická štúdia projektu za spoločnosť Eusteam je k dispozícii tu

Hostiteľom informačného dňa pre zákazníkov bude Maďarský regulačný úrad v Budapešti a uskutoční sa dňa 5. júna 2018. Svoje podnety ku konzultácii zašlite prosím na adresu transmission@eustream.sk do 3. júna 2018.

Konzultácia bude ukončená 25. júna 2018.

30.4.2018
GAZ-SYSTEM a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
Varšava/Bratislava, apríl 2018 – Poľská spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A. a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, európskeho projektu spoločného záujmu. Na základe tejto dohody obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné rozhodnutie o tomto projekte.

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas), ktorá prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k integrácii plynárenských trhov.

„Pozitívne investičné rozhodnutie o implementácii tohto európskeho projektu spoločného záujmu je potvrdením odhodlania oboch spoločností v dosahovaní najdôležitejších cieľov energetickej politiky EÚ,“ povedal Tomasz Stępień, generálny riaditeľ spoločnosti GAZ-SYSTEM.

„Ide o dobrú správu pre spotrebiteľov zemného plynu na Slovensku, v Poľsku a v celom regióne strednej a východnej Európy. Vybudovanie nového plynovodu zvýši energetickú bezpečnosť v regióne a vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom na osoh európskych zákazníkov,“ dodal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Nový 165 kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Vďaka novému prepojeniu získajú krajiny strednej a východnej Európy priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu, vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori (Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plánovanému plynovodu Baltic Pipe), ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Projekt takisto prispeje v tomto regióne k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom a tiež k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu roka 2018 s plánovaným ukončením koncom roka 2021.
Viac informácií o Prepojovacom plynovode Poľsko – Slovensko<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     >