SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

16.4.2020
Aktualizácia Prevádzkového poriadku - obojsmerná kapacita SK-UA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil aktualizovanú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s. vrátane novej doplnkovej služby „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Viac informácií nájdete v Prevádzkovom poriadku: https://www.eustream.sk/files/docs/sk/Prevadzkovyporiadok_14042020_SK.pdf
 

28.2.2020
Spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream od 1. marca 2020 spúšťajú virtuálny reverzný tok na prepojovacom bode Veľké Kapušany
Nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince, prostredníctvom ktorého je zásobovaný ukrajinský trh so zemným plynom od roku 2014, spoločnosti Eustream a Gas TSO of Ukrajine na základe prepojovacej dohody pre bod Veľké Kapušany / Užhorod, uvádzajú na trh virtuálnu reverznú kapacitu na tomto bode. Vďaka tomu dochádza k ďalšiemu zvýšeniu kapacity slovenského koridoru pre dodávky zemného plynu na Ukrajinu.

Počnúc 1. marcom 2020 prevádzkovatelia prepravných sietí uvádzajú na trh nasledovnú kapacitu na dennej báze:
  • 10 mil. m3/deň (104 GWh/deň)
Prevádzkovatelia prepravných sietí pripomínajú, že virtuálna reverzná kapacita je závislá od tokov v smere z Ukrajiny. Ide teda o prerušiteľnú kapacitu, ktorá môže byť prerušená v prípade absencie fyzického toku v smere z Ukrajiny.

Prevádzkovatelia sa môžu dohodnúť na zvýšení úrovne virtuálnej reverznej kapacity v prípade pevného záujmu trhu. V prípade záujmu o vyššiu virtuálnu reverznú kapacitu prosím kontaktuje prevádzkovateľov prepravných sietí na nasledovných adresách: businesscooperation@tsoua.com a info@eustream.sk.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     >