SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

9.6.2020
Dodatočné prepravné kapacity v smere na Ukrajinu
Eustream ponúka dodatočné prepravné kapacity v smere na Ukrajinu na prerušiteľnej báze. Na výstupnom bode Budince sa ponúka dodatočná kapacita 30 000 MWh/d do konca roka 2020. Na výstupnom bode Veľké Kapušany sa rovnako na prerušiteľnej báze ponúka dodatočná kapacita 72 800 MWh/d, a to pre mesiac júl 2020. V prípade alokácie kapacít na výstupnom bode Veľké Kapušany Eustream zváži ponúknutie dodatočnej prerušiteľnej kapacity na mesačnej báze aj pre ďalšie časové obdobie.

1.6.2020
Oznámenie o možnosti rezervácie kapacít v rámci projektu HUSK - AKTUALIZOVANÉ 1. júna 2020
Eustream infomuje o odklade termínu registrácie zákazníkov pre projekt HUSK v zmysle „Pravidiel“ z 9 júna 2020 na 6 júla 2020, 08:00. Rovnako sa odkladá termín pre potvrdenie registrácie zo strany Eustreamu na 6 júla 2020, 08:00.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >