SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

30.4.2018
GAZ-SYSTEM a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
Varšava/Bratislava, apríl 2018 – Poľská spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A. a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, európskeho projektu spoločného záujmu. Na základe tejto dohody obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné rozhodnutie o tomto projekte.

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas), ktorá prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k integrácii plynárenských trhov.

„Pozitívne investičné rozhodnutie o implementácii tohto európskeho projektu spoločného záujmu je potvrdením odhodlania oboch spoločností v dosahovaní najdôležitejších cieľov energetickej politiky EÚ,“ povedal Tomasz Stępień, generálny riaditeľ spoločnosti GAZ-SYSTEM.

„Ide o dobrú správu pre spotrebiteľov zemného plynu na Slovensku, v Poľsku a v celom regióne strednej a východnej Európy. Vybudovanie nového plynovodu zvýši energetickú bezpečnosť v regióne a vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom na osoh európskych zákazníkov,“ dodal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Nový 165 kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Vďaka novému prepojeniu získajú krajiny strednej a východnej Európy priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu, vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori (Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plánovanému plynovodu Baltic Pipe), ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Projekt takisto prispeje v tomto regióne k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom a tiež k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu roka 2018 s plánovaným ukončením koncom roka 2021.
Viac informácií o Prepojovacom plynovode Poľsko – Slovensko


6.4.2018
AKTUALIZOVANÉ: Dočasné obmedzenie kapacity na prepojovacích bodoch
Vážení užívatelia siete, spoločnosť Eustream oznamuje, že v dôsledku neplánovanej údržby siete budú dočasne čiastočne obmedzené kapacity na nasledovných prepojovacích bodoch:
  • Vstupná kapacita na prepojovacom bode Veľké Kapušany bude znížená o 42 mcm/d na na úroveň 153 mcm/d (obmedzenie platí iba pre prípad žiadneho fyzického toku vo výstupnom bode Lanžhot v smere do ČR)
  • Výstupná kapacita na prepojovacom bode Lanžhot (v smere do ČR) bude znížená o 15 mcm/d na úroveň 24 mcm/d. V smere na Slovensko bude dostupná iba prerušiteľná kapacita. Prepravené množstvá z ČR sú závislé od fyzického toku v smere zo Slovenska do ČR.
  • Výstupná kapacita na prepojovacom bode Baumgarten bude dočasne znížená o 11 mcm/d na úroveň 140 mcm/d
  • Výstupná kapacita na prepojovacom bode Domáci v smere do zásobníka Nafta bude dočasne znížená o 16 mcm/d na úroveň 2 mcm/d
Predpokladané obmedzenia potrvajú do 17. apríla 2018. Hore uvedený scenár predstavuje maximálne obmedzenia, skutočne prepravené množstvá sú závislé od nominácií a proti-nominácií na jednotlivých bodoch siete eustream. Dôvodom obmedzení sú technické práce na jednom z trasových uzáverov.

Detailný plán opravných prác nájdete pod adresou nižšie:

http://www.eustream.sk/files/docs/eng/Maintenanceplan2018.pdf


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     >