SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

3.7.2020
Projekt prírastkovej kapacity HUSK – aktualizované znenie Prevádzkového poriadku
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal novú verziu Prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s., ktorá zavádza nový produkt (shorthaul) pre prepravu medzi prepojovacími bodmi Veľké Zlievce a Baumgarten. Pre viac informácií odkazujeme na Články 5.7. a 7.4.2. Prevázkového poriadku.

11.6.2020
Dodatočné prepravné kapacity v smere na Ukrajinu - AKTUALIZOVANÉ 11. júna 2020
Po vypredaní prepravných kapacít na výstupnom bode Budince (v smere na Ukrajinu), Eustream zvyšuje prerušiteľnú prepravnú kapacitu na výstupnom bode Veľké Kapušany zo 78 000 MWh/d na 104 000 MWh/d a zároveň predlžuje obdobie ponúknutej kapacity od júla 2020 do konca septembra.

Pôvodný oznam z 9. júna 2020.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     >