SPP EUSTREAM image
 

Základné ekonomické ukazovatele

eustream, a.s.

Základné ekonomické ukazovatele za rok 2017 
(k 31. decembru 2017)
v mil. eur
Aktíva 4 761,33
Výnosy z predaja služieb 755,65
Zisk pred zdanením 486,35
Zamestnanci 647