SPP EUSTREAM image
 

OZNAMY

Spoločnosť Eustream si s účinnosťou ku dňu 15. júla 2014 uplatnila právo na predčasné splatenie časti dlhopisov vydaných spoločnosťou v roku 2013.
Jediným majiteľom týchto dlhopisov je spoločnosť SPP Infrastructure Financing B.V., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti SPP Infrastructure, a.s.
Z pôvodnej nominálnej hodnoty 742.140.000,- EUR sa predčasné splatenie týka časti dlhopisov v nominálnej hodnote 3.162.000,- EUR.