SPP EUSTREAM image
 

OZNAMY

02. júl 2020


23. jún 2020

16. jún 2020

21. január 2020

Tlačová správa: Eustream successfully signs new revolving facilities agreements, providing flexibility for the upcoming EUR 750 million 2020 notes refinancing

15. júl 2014

Spoločnosť Eustream si s účinnosťou ku dňu 15. júla 2014 uplatnila právo na predčasné splatenie časti dlhopisov vydaných spoločnosťou v roku 2013.
Jediným majiteľom týchto dlhopisov je spoločnosť SPP Infrastructure Financing B.V., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti SPP Infrastructure, a.s.
Z pôvodnej nominálnej hodnoty 742.140.000,- EUR sa predčasné splatenie týka časti dlhopisov v nominálnej hodnote 3.162.000,- EUR.