SPP EUSTREAM image
 

Akcionári

Eustream je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete na území Slovenskej republiky a jeho prepravné kapacity využívajú významné energetické spoločnosti z krajín Európskej únie aj mimo nej. Prístup do siete umožňuje všetkým užívateľom siete transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou.


 
Spoločnosť poskytuje svojim klientom širokú paletu služieb spojených s prepravou plynu. V oblasti prevádzky sa Eustream snaží o prevádzkovú dokonalosť. Kľúčovými prioritami sú bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť.

Od roku 1972 prepravil Eustream cez územie Slovenska takmer 2,5 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím úspešne nadväzuje na viac ako 160-ročnú históriu slovenského plynárenstva a pokračuje v 45-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy plynu.

Jediným akcionárom spoločnosti eustream, a.s., je SPP Infrastructure, a. s. Spoločnosť Eustream vlastní 15 % akcií v spoločnosti Central European Gas Hub AG so sídlom Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Viedeň, Rakúsko, a 100 %-ný podiel v spoločnosti Eastring B.V., so sídlom v Amsterdame, Holandsko.

Akcionárska štruktúra spoločnosti Eustream
SPP Infrastructure, a. s.                                           100 %

Akcionárska štruktúra spoločnosti SPP Infrastructure
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)            51 %
Slovak Gas Holding B.V.                                            49 %

Akcionárska štruktúra spoločnosti SPP
Ministerstvo hospodárstva SR                                  100 %

Externé odkazy:
www.spp.sk
www.epholding.cz