200930E0521X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 2020-09-30T04:00:00 2020-10-01T04:00:00 2020-09-30T13:05:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 142 008 659 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N 200929E0421X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 2020-09-29T04:00:00 2020-09-30T04:00:00 2020-09-29T09:36:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 365 202 440 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N 200928E0321X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 2020-09-28T04:00:00 2020-09-29T04:00:00 2020-09-28T13:35:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 228 297 136 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N 150813E0221X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 2015-08-13T10:00:00 2015-08-14T10:00:00 2015-08-13T10:00:00 12. augusta 2015 publikoval susediaci operátor prepravnej siete Gas Connect Austria nasledovnú dôvernú informáciu (UMM): Due to Maintenance Work done by TSO EUSTREAM the flow on the following Locations will be interrupted: Baumgarten CMA. EUSTREAM týmto oznamuje a potvrdzuje, že 12. augusta 2015 a v nasledovných dňoch neprebieha žiadna údržba ani nedochádza k obmedzeniu prevádzky prepravnej siete na prepojovacom bode Baumgarten zo strany EUSTREAMU. EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N 131111E0121X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 2013-11-11T16:50:00 2013-11-12T16:50:00 2013-11-11T16:50:00 Dňa 11. novembra 2013 spoločnosť EUSTREAM eviduje výrazný pokles vstupného tlaku plynu vo vstupnom bode Veľké Kapušany, výrazne pod úroveň stanovenú technickými podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete, čo môže pri dlhšom trvaní mať za dôsledok krátenie nominácií užívateľov prepravnej siete. EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N