SK / O nás / Médiá / Správy / Andreas Rau sa stane predsedom predstavenstva spoločnosti Eustream

30.06.2011

Andreas Rau sa stane predsedom predstavenstva spoločnosti Eustream

Predsedom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s. (Eustream) sa 1. júla 2011 stane Andreas Rau. Na najvyššom poste strieda Antoina Jourdaina, ktorý bude naďalej v predstavenstve pôsobiť ako jeho riadny člen.

Obaja páni sa zhodli, že nadchádzajúce obdobie je pre Eustream kľúčové. V zmysle tretieho energetického balíčka sa musí úplne osamostatniť od materskej spoločnosti SPP.

„Proces unbundlingu beží na plné obrátky, čo znamená, že už o niekoľko mesiacov bude Eustream plne vybaveným a nezávislým prevádzkovateľom prepravnej siete s vlastnými podpornými funkciami, ako sú ľudské zdroje, IT a financie. Čakajú nás ďalšie veľké výzvy, predovšetkým práca na medzinárodných projektoch plynovodných prepojení v rámci koridoru Sever-Juh.“, povedal nový predseda predstavenstva Eustreamu Andreas Rau.

Projekt prepojenia s Maďarskom pokračuje intenzívnymi rokovaniami s maďarskými partnermi o príprave výstavby a v rámci projektu poľsko-slovenského plynovodného prepojenia sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti. Oba projekty sú kľúčové pre prepojenie prepravných systémov krajín V4. „Prepojenia existujúcich sietí a možnosť napojenia na vznikajúce prepravné systémy vníma Eustream ako prínos v medzinárodnom a bezpečnostnom kontexte. Diverzifikujeme trasy a posilňujeme bezpečnosť celého stredoeurópskeho regiónu, čo má podporu vlád zainteresovaných krajín aj Európskej únie, ktorá projekty podporuje aj finančne“, dodal doterajší predseda predstavenstva, Antoine Jourdain.

Eustream, rovnako ako materská spoločnosť SPP, uplatňuje na základe dohody medzi akcionármi SPP princíp pravidelného ročného striedania vo funkcii predsedu predstavenstva. Personálne zmeny boli schválené na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2011. Okrem zmeny v predstavenstve valné zhromaždenie odsúhlasilo aj zmenu na poste podpredsedu dozornej rady, kde Georg Friedrich Rosenstock nahrádza Thierryho Kalfona.
Všetky správy