SPP EUSTREAM image
 

Open Season: Prepojenie medzi Maďarskou a Slovenskou prepravnou sieťou

Eustream, a.s. (Eustream) a spoločnosť FGSZ Zrt. (FGSZ) plánujú vybudovať nové prepojenie medzi prepravnými sústavami obidvoch krajín (slovensko-maďarské prepojenie). Výstavba plynovodu medzi Veľkým Krtíšom (pripojenie na hlavnú tranzitnú trasu smerujúcu z Ruskej federácie do krajín Európskej únie) a maďarským tranzitným systémom v blízkosti obce Vecsés má za cieľ:

  1. vytvorenie priestoru pre konkurenčný a likvidný európsky trh so zemným plynom umožňujúci vstup nových účastníkov,
  2. zaistenie dodávok zemného plynu zúčastneným štátom, ako aj krajinám v širšom regióne strednej a juhovýchodnej Európy,
  3. prispieť k vybudovaniu severojužného koridoru.

Sprevádzkovanie plynovodu je naplánované na začiatok roku 2013. Cieľom obidvoch zúčastnených strán je zistenie požadovanej prepravnej kapacity plánovaného diela. Za týmto účelom uverejnili spoločnosti Eustream a FGSZ „Open Season“, kde v jej prvej - nezáväznej fáze môžu potencionálni zákazníci/žiadatelia prejaviť svoj záujem o prepravnú kapacitu. Údaje deklarované žiadateľmi počas nezáväznej fázy nebudú považované za záväzné. V snahe poskytnúť zaregistrovaným žiadateľom podrobnejšie informácie, budú všetci pozvaní na spoločné informačné stretnutie.

Časový harmonogram nezáväznej fázy „Open Season“:

Nezáväzná fáza

Termín

02/11/2009 Začiatok registrácie
17/11/2009 Ukončenie zasielania otázok
25/11/2009 Informačné stretnutie
7/12/2009 Ukončenie podávania nezáväzných žiadostí o  kapacity
15/12/2009 Vyhodnotenie výsledkov nezáväznej fázy a ich zverejnenie

Žiadame účastníkov trhu, ktorí majú záujem o účasť v nezáväznej fáze, aby postupovali podľa pokynov uvedených v priložených dokumentoch:

Podrobnosti Open Season - EN (PDF 670 kB)
Príloha 1(DOC 39 kB)
Príloha 2 (XLS 325 kB)
Prepojenie - najčastejšie otázky (PDF 300kB)
Vyhodnotenie nezáväznej fázy - aktualizovaná verzia (PDF 100 kB)

V rámci celého procesu Open Season bola ako oficiálny jazyk zvolená angličtina, preto niektoré z priložených dokumentov sú uvedené len v tomto jazyku.