SPP EUSTREAM image
 

Poľsko-slovenské prepojenie

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska.
 

Cieľom integrácie plynovodných systémov Poľska a Slovenska, ako súčasti severojužného koridoru je zabezpečiť diverzifikáciu a stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách, a tiež posilniť vývoj konkurenčného trhu s plynom v celom regióne. Prepojenie poľskej a slovenskej prepravnej sústavy môže otvoriť prístup poľským subjektom k dodávkam z takzvaného južného koridoru, ktorý má dodávať zemný plyn z oblasti Kaspického mora. Analyzované prepojenie, odhliadnuc od zabezpečenia prístupu k plynu na poľskom trhu, vrátane LNG, môže v budúcnosti ponúknuť slovenskému trhu možnosť získavať dodávky komodity z nekonvenčných ložísk v Poľsku.


30. jún 2016

Eustream a Gaz-System pripravujú Open Season pre poľsko-slovenské prepojenie

21. január 2016

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

22. november 2013

Podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť

3. apríl 2012

Tender na štúdiu uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské prepojenie vyhrala spoločnosť GAZOPROJEKT S.A.

15. december 2011

Štúdia uskutočniteľnosti pre poľsko-slovenské plynovodné prepojenie