SPP EUSTREAM image
 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a obchodné aktivity spoločnosti. Pozostáva zo šiestich členov.
 

Peter Trgiňa

predseda dozornej rady

Jiří Zrůst

člen dozornej rady

Andrej Lendvay

člen dozornej rady

Mikuláš Maník

člen dozornej rady

Otto Halás

člen dozornej rady

Viera Peťková

členka dozornej rady